Kdo izvaja psihoterapijo?

 
Psihoterapijo izvaja strokovnjak psihoterapevt.
Psihoterapevt zdravi čustvene težave, duševne in osebnostne motnje ter motnje prilagajanja s posebnimi tehnikami psihoterapevtske šole.

Vsi ostali strokovnjaki opravljajo različne oblike svetovanja, psihiatri pa še zdravljenje z zdravili. Razlike med psihologom, kliničnim psihologom, psihiatrom, in psihoterapevtom so:

 
Psihoterapija
Psihoterapija
Psihoterapija
Psihoterapija
Kje dela v šolah, socialnih zavodih, svetovalnih službah, športnih timih, podjetjih... v zdravstvenih zavodih ali v samostojni praksi v zdravstvenih zavodih ali v samostojni praksi. v zdravstvenih zavodih ali v samostojni praksi.
Kaj dela Izvaja psihološko diagnostiko  in svetovanje. Za reševanje psihičnih težav  uporablja tehnike psihološkega svetovanja. Izvaja poglobljeno klinično psihološko diagnostiko. Za reševanje psihičnih težav in motenj uporablja tehnike psihološkega svetovanja. Izvaja medicinsko diagnostiko in zdravljenje duševnih težav in motenj. Za zdravljenje uporablja zdravila in tehnike psihološkega svetovanja. Izvaja psihodinamsko in razvojno diagnostiko  in s pomočjo tehnik psihoterapije zdravi duševne motnje ter motnje prilagajanja  ter podpira osebnostno rast.
Izobrazba Končal je fakultetni študij psihologije in pridobil naziv univerzitetni diplomirani psiholog. Končal je fakultetni študij psihologije in opravil specializacijo iz klinične psihologije in pridobil naziv specialist klinične psihologije. Končal je medicinsko fakulteto, pridobil naziv doktor medicine in opravil specializacijo iz psihiatrije in pridobil naziv specialist psihiater. Končal je fakultetni študij psihologije ali medicine. Opravil je podiplomski specialistični študij psihoterapije in pridobil naziv psihoterapevt. Diplomanti drugih smeri morajo pred temopraviti še pripravljalni študijski program propedevtike.
Omejitev
pristojnosti
Ne more predpisovati zdravil. Ne more samostojno izvajati psihoterapevtskega zdravljenja. Ne more predpisovati zdravil. Ne more samostojno izvajati psihoterapevtskega zdravljenja. Ne more izvajati psihološkega testiranja.Ne more samostojno izvajati psihoterapevtskega zdravljenja. Če po izobrazbi ni psiholog, ne more izvajati psihološke diagnostike. Če po izobrazbi ni zdravnik, ne more predpisovati zdravil.
Kdaj ga
obiščemo
Ko potrebujemo več informacij o sebi, diagnostično testiranje ali ko se želimo z nekom posvetovati ob odločitvah, problemih ali čustvenih stiskah. Ko potrebujemo diagnostiko psihičnih težav ter svetovanje pri duševnih stiskah in motnjah. Ko za zdravljenje duševne motnje potrebujemo zdravila in svetovanje. Ko se odločimo za zdravljenje čustvenih ali psihosomatskih težav, duševnih in osebnostnih motenj s psihoterapevtskimi metodami ali kadar želimo podpreti osebno rast.

 
Svetovanje ali  psihoterapija?

Svetovanje je pomoč pri iskanju rešitev v konkretni situaciji ali za določen aktualen problem.

Psihoterapija pa je metoda zdravljenja čustvenih težav, duševnih in osebnostnih motenj, kakor tudi metoda za osebno rast ali preoblikovanje osebnosti.

Svetovanje   Psihoterapija
Svetovanje je oblika pomoči pri reševanju problemov. Psihoterapija je oblika zdravljenja.
Večinoma je povezano s področji zunaj zdravstva (svetovalne službe v šolah, centrih za socialno delo, podjetjih ...) Navadno je povezana z zdravstvenim sistemom.
Ukvarja se z aktualnimi problemi (odnosi, krizne situacije, odločitve, vzgojne težave ...) v posameznikovem življenju. Cilj svetovanja se nanašajo na sprejemanje zavestnih odločitev za spremembo in osebnostno rast. Ukvarja se z zdravljenjem psihičnih težav in motenj (tudi težjih) ter motenj prilagajanja. Usmerjena je v razkrivanje globokih in nezavednih vplivov na posameznikovo funkcioniranje. Cilji psihoterapije so odpravljanje simptomov, spreminjanje osebnostne strukture in osebnostna rast.
Edukacija je kratkotrajnejša. Edukacija je dolgotrajna.
Trajanje obravnav je krajše – od nekaj tednov do nekaj mesecev. Obravnave so dolgotrajne in poglobljene – od nekaj mesecev do več let.

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis