Sistemska partnerska in družinska terapija

 

 

Družina je mreža vzajemnih odnosov

Sistemska terapija razume družino kot mrežo vzajemnih odnosov, vezi, ki povezujejo vse člane družine; vsak najmanjši dogodek, sprememba ali resen problem zatrese mrežo, da se tresljaj razširi do slehernega člana. To pomeni, da vse, kar se dogaja enemu članu, odzvanja in pretresa tudi druge družinske člane. 

Izkušnje, ki smo jih dobili v družini, v kateri smo odraščali, nas usmerjajo tudi pozneje v življenju. Intimni odnos med partnerjema poleg povezanosti vzbuja tudi boleča občutja, ki so znak nerešenih vsebin iz preteklosti. Blokada v odnosu, ki jo ustvarijo ta občutja, lahko ponudi novo priložnost za razumevanje svoje oziroma partnerjeve stiske.

Odnosi med partnerjema so včasih težavni

Partnerska terapija se ukvarja z odnosom med partnerjema, s prepričanji, z zgodbami ter z zgodovino obeh posameznikov in para kot celote. Partnerja morata uskladiti svoje vrednote, pričakovanja, odnos do prijateljev, prosti čas, meje v razmerju do prejšnje družine in skupna pravila. 

Partnerska terapija je lahko uspešna le v primeru, da si oba partnerja resnično želita rešiti partnerski odnos in da sta se pripravljena spoprijeti s partnerskimi problemi ter s svojim deležem odgovornosti za nastalo situacijo. Enako nujno je, da si vzameta čas za terapijo. Težave, ki so nastajale desetletja, je namreč nemogoče rešiti v kratkem času, zato morata biti pripravljena sprejeti terapevtski dogovor, ki obema nalaga dejavno sodelovanje v terapevtskem procesu. 

Pomoč strokovnjaka je potrebna …

Na partnersko terapijo greste lahko sami ali s partnerjem. Srečanja trajajo 90 minut in potekajo enkrat na teden ali na dva tedna. Število srečanj je odvisno od vsakega posameznega para in njunega problema. S terapijo lahko kadar koli zaključite ali pa čez čas vnovič poiščete pomoč.

… da lahko partnerja razumeta drug drugega …

Partnerska terapija varna in strukturirana metoda, ob pomoči katere se partnerja naučita partnerskega pogovora, ustvarita boljši odnos, učinkoviteje rešujeta konflikte ter poglobita vzajemno razumevanje in povezanost. Terapevt pomaga razumeti in spreminjati vedenjske vzorce, prepričanja in zgodbe, ki vplivajo na njune probleme in odnos. Partnerja spodbuja, da uporabita svoje izkušnje in sama poiščeta ustrezne rešitve. 

… in lažje rešujeta konflikte 

Cilja partnerske terapije sta boljše razumevanje drug drugega ter sprememba pogleda na problem in tudi na partnerski odnos. 

Terapevt pomaga pri reševanju konfliktov, izboljšanju komunikacije ali iskanju poti do vnovičnega zbližanja. V primeru, da partnerja ugotovita, da je najbolje, če se razideta, lahko ob pomoči terapevta razmišljata o življenju po ločitvi in o drugačnih starševskih nalogah.

 V večini primerov partnerska terapija traja nekaj mesecev in se po potrebi ponovi.