Duševne motnje

Z izpolnjevanjem vprašalnikov soglašate, da vaše rezultate lahko anonimno uporabimo v raziskovalne namene.

REZULTATI TEH  VPRAŠALNIKOV SO ZGOLJ INFORMATIVNA OCENA STANJA IN NE DIAGNOZA, ZATO NE MOREJO NADOMESTITI POGOVORA S STROKOVNJAKOM ALI Z OSEBNIM ZDRAVNIKOM!