Obsesivno kompulzivna motnja

  

Miti in resnice o obsesivno kompulzivni motnji 

Drži, da je eden od običajnih znakov obsesivno kompulzivne motnje obsedenost s čistočo, torej nenehno umivanje rok, čiščenje stanovanja, razkuževanje … Toda nekoliko večja skrb za čistočo je lahko tudi zgolj osebnostna poteza. OKM se od nje razlikuje po tem, da gre za prisilo – tako denimo ne moremo izbirati, ali bomo čistili ali ne. Ko nastopi taka prisila, se ni mogoče ustaviti, ne da bi občutili izredno hudo stisko in nemir.

Ne drži. Ta motnja se izraža na različne načine. Nekateri ljudje obsedeno zbirajo in kopičijo stvari, drugi vedno znova preverjajo (ali so zaklenili vrata, zaprli plin …), tretji ponavljajo geste (denimo vstopajo ali izstopajo na povsem enak način), četrti ves čas štejejo (denimo korake) …

Nekatere obsesije imajo lahko motečo, celo nasilno vsebino. Enako kot vse druge vsiljivke se tudi te pojavljajo mimo naše volje in so v celoti nehotne. Ljudje z OKM navadno NE poskušajo ravnati nasilno ali agresivno, kot jim vsiljujejo obsesivne misli, pač pa jih te zelo motijo, doživljajo pa jih kot ločene in v nasprotju s samimi seboj (egodistonične). Kompulzije (prisilna dejanja) NE odigravajo teh vsiljivk, prav nasprotno, namenjene so boju proti njim. Kompulzije torej temeljijo na prizadevanju za nevtralizacijo ali razveljavitev obsesij ali pa preverjanju, da (zaradi teh misli) ni bil nihče poškodovan. Beseda »obsesiven« je včasih v rabi pri opisovanju ljudi, ki so enostransko obsedeni s kako osebo/idejo ali pa to osebo celo zalezujejo. To stanje se zelo razlikuje od obsesij, ki jih opažajo pri pacientih z OKM.

V ozadju OKM sta nevzdržna tesnoba in strah, ki človeka silita v prisilna dejanja. Stresne situacije samo še okrepijo tesnobo, zato v stanju stresa do kompulzij prihaja še pogosteje. Stres je zgolj sprožilec simptomov, ni pa njihov vzrok.

Obredi so sestavni del številnih religij; nekateri ljudje, ki strogo sledijo tem obredom, se utegnejo počutiti neprijetno, če jih iz tega ali onega razloga ne morejo izvajati. Toda globoka vernost ne povzroči OKM. Pri ljudeh, ki dosledno opravljajo verske obrede, tveganje za razvoj te motnje ni prav nič večje.

Genetska predispozicija lahko pomeni večjo možnost za nastanek katere koli motnje, ne pa tega, da se bo motnja tudi v resnici razvila. Vpliv genetskega dejavnika je pri tej motnji šibek.

Raziskave, opravljene s fMRI, kažejo, da je lahko pri osebah z OKM moteno delovanje posameznih delov možganov, zlasti bazalnih ganglijev ali nekaterih delov prednjega režnja. Vendar pa ni jasno, kaj je vzrok in kaj posledica: ali je hiperaktivnost v teh predelih možganov vzrok simptomov – ali zgolj posledica te motnje. Vse kaže, da je drugačen način delovanja možganov predispozicija. Če se ji pridružijo neugodne okoliščine v času odraščanja in drugi travmatični dogodki, obstaja večja verjetnost, da se bo ta motnja tudi razvila. Temu v prid govori dejstvo, da je pri zdravljenju OKM psihoterapija učinkovitejša kot zdravila.

Družinsko okolje zagotovo prispeva k temu, da se v človeku nabira več tesnobe in da premore manj ustreznih mehanizmov za obvladovanje stresa, da je torej ranljivejši za stres, vendar so pri določenem deležu primerov OKM najbrž vpletene tudi prirojene ali pridobljene posebnosti v delovanju možganov. Pacienti se razlikujejo prav po tem, v kolikšni meri na njihovo motnjo vplivajo dejavniki okolja, v kolikšnem pa posebnosti v delovanju možganov.

Zdravemu človeku se utegnejo simptomi, povezani z OKM, zdeti nesmiselni ali celo komični. Toda OKM ni osebnostna poteza, marveč bolezen. Pri ljudeh z OKM nekatera območja v možganih dobesedno šibkeje delujejo, to pa otežuje – če ne celo onemogoča – samostojno spoprijemanje s to motnjo, torej brez zdravljenja.

Pri veliko ljudeh z OKM je opaziti tako obsesije kot prisile. Mnogi se svojih prisil sramujejo in jih skušajo za vsako ceno prikriti, navadno tako, da se umaknejo od drugih (odidejo v drug prostor ali na prosto). Obstajajo pa tudi prisilna dejanja, ki so drugim skrita, denimo štetje ali ponavljanje nekaterih besed.

OKM je bolezen, za katero so določeni jasni diagnostični kriteriji. Eden od njih je, da se obsesije in prisile pojavljajo tako pogosto in intenzivno, da pomenijo resno motnjo v človekovem vsakodnevnem delovanju. Razlika je v tem, da se lahko človek, ki je zgolj pretirano natančen, zadrži in se upre neželenemu ravnanju, medtem ko človek z OKM, ki prisilnega ravnanja ne izpelje, doživlja zelo hudo tesnobo in notranji pritisk. Natančen človek ne bo zamudil kosila samo zato, ker bi moral predtem do visokega leska očistiti tipkovnico.

To motnjo najpogosteje zdravimo s kombinacijo psihoterapije in zdravil. Zdravljenje je uspešno pri 60 do 80 odstotkih bolnikov.

Kaj je obsesivno kompulzivna motnja?

Za pozitivno diagnozo obsesivno kompulzivna motnja mora imeti posameznik bodisi prisilne misli bodisi kompulzije. Veliko večino oseb z OKM pestijo tako obsesivni kot kompulzivni simptomi, ki povzročajo duševno stisko, zahtevajo veliko časa (vsaj eno uro na dan) ter pomembno vplivajo na njihove dejavnosti in odnose. Skupne poteze obsesij in kompulzij je njihovo vztrajno vsiljevanje v človekovo zavest, spremljajoča tesnoba pa spodbuja boj proti tem idejam in impulzom. 

Obsesije (prisilne misli, vsiljivke) so ponavljajoče se vsiljive misli, impulzi in podobe, ki jih pacienti doživljajo kot neželene in neprimerne, s svojo vztrajnostjo in trdovratnostjo pa v njih sprožajo hudo tesnobo. Zato jih poskušajo ignorirati, zatreti ali nevtralizirati s kako drugo mislijo ali dejanjem (kompulzija). Čeprav so vsiljive misli neprostovoljne, moteče in pogosto odbijajoče, jih oseba prepoznava kot svoje. 

Obstajajo različne obsesije, vendar jih je mogoče uvrstiti v nekaj kategorij. Pri najpogostejših vsiljivkah gre za strah pred morebitno okužbo (čistoča), potrebo po simetriji (urejenost stvari), pretiran občutek odgovornosti ali strah, da bo prišlo do škode/poškodbe – bodisi sebe bodisi drugih (preverjanje), lahko pa gre tudi za neželene, neprimerne, nasilne, seksualno obarvane, bogokletne … misli, impulze ali podobe.

Kompulzivna dejanja ali obredi (rituali) obsegajo stereotipna, ponavljajoča se vedenja (umivanje rok, preverjanje …) ali miselne rituale (štetje razpok na pločniku, recitiranje …). Kompulzije so pretirane, niso namenjene zadovoljitvi in niso povezane z realnostjo.

Osebe z OKM poskušajo s kompulzivnim ponavljanjem preprečiti tesnobo ali neželen dogodek, za katerega se bojijo, da se bo zgodil (zaradi obsesivnih misli). Včasih ga izvajajo zelo natančno, skorajda ritualizirano. Pogosto verjamejo, da bodo z opravljanjem teh dejanj preprečile grozeče dogodke, čeprav so ti ukrepi pretirani in pogosto sploh niso povezani s tem, kar naj bi preprečili. Četudi oseba tovrstno vedenje prepoznava kot nesmiselno in neučinkovito ter se mu poskuša postaviti po robu, je impulz premočan, saj prisilna dejanja v resnici olajšajo tesnobo, ki so jo povzročile obsesije.

Obsesije in prisile lahko nastopijo tudi neodvisno, vendar se največkrat pojavijo skupaj in so navadno povezane. Kompulzije so nekakšna prizadevanja za nadzor nad tesnobo, ki jo povzročijo obsesije: tako je lahko ponavljajoče se umivanje odgovor na obsedenost z bakterijami ali s kontaminacijo. Umivanje je pri tem resda lahko v pomoč, vendar je olajšanje pogosto kratkotrajno. Že kmalu nastopijo druge vsiljivke, ki sprožijo nadaljnje kompulzivno vedenje. Žal lahko izvajanje kompulzij celo okrepi obsesivno kompulzivni cikel. Ko človek podleže kompulziji, obstaja še večja nevarnost, da ji bo vnovič podlegel, ker se ob tem v možganih sproži samonagrajevalni sistem, saj mu to vedenje prinese olajšanje.

Čeprav OKM formalno še vedno spada med anksiozne motnje, čedalje bolj velja za posebno motnjo, saj bolj spominja na zasvojenost. Zaradi nagrajevalnih učinkov, ki sledijo omilitvi tesnobe kot posledice obsesije, lahko pacienti z OKM razvijejo odvisnost od kompulzivnega vedenja. Predelovanje nagrajevalnih učinkov je odvisno od ventralno striatalno-orbitofrontalnega kroga povezav. Preučevanje posnetkov možganov oseb z OKM dosledno kaže na nenormalno aktivacijo znotraj tega vezja. Ta ugotovitev podpira konceptualizacijo OKM kot motnje nagrajevalnega sistema in obenem pojasnjuje, zakaj je vedenje pri OKM podobno vedenju pri zasvojenostih.

Nekateri strokovnjaki zato predlagajo, da bi v to posebno kategorijo uvrstili vse podobne motnje, pri katerih prihaja do razbremenjevanja tesnobe s prisilnim delovanjem. Tako bi lahko v isto skupino uvrstili tudi deloholizem (kompulzivna delavnost), nekemične zasvojenosti in podobno.

Kaj doživlja človek z obsesivno kompulzivno motnjo?

Večina ljudi z OKM se dobro zaveda, da so njihove obsesije in prisile nerazumne. Prav po tem se ta motnja razlikuje od psihoz, pri katerih bolniki take misli doživljajo kot nekaj normalnega in logičnega. Pravzaprav je tudi to del muk, ki jih povzroča OKM – osebe s to motnjo si lahko z vpogledom le malo pomagajo. Namesto da bi jim zavedanje pomagalo omiliti stisko zaradi obsesivnih misli ali olajšalo obvladovanje kompulzivnega vedenja, tesnobo le še krepi, to pa lahko povzroči nov zagon simptomov. Ker se večina pacientov tega zelo sramuje, se utegnejo začeti umikati pred ljudmi, kar lahko pripelje tudi do izolacije.

Tesnoba in stiska človeka z OKM torej izhajata iz dveh virov. Prvi so obsesivne misli – tudi takrat, ko se jih niti ne zaveda jasno, ampak jih čuti zgolj kot tesnobo in prisilo. Človek, ki se obsesivno boji bakterij in bacilov, ne bo nujno pred vsakim prisilnim umivanjem rok začutil strahu pred njimi, pač pa le nujo, da si umije roke. Sočasno zavedanje, da so ti obredi nesmiselni, je vzrok za neskladje med čustvenim in razumskim doživljanjem, kar je vir hude dodatne stiske in tesnobe. Čustveni deli možganov človeku sporočajo, da so njegove roke okužene, da je zagotovo pozabil zapreti plin, zaradi česar bo v stanovanju prišlo do eksplozije …

Čeprav se človek razumsko zaveda, da je strah nesmiseln, čustveni del prevlada, zato se strah in tesnoba ne pomirita, dokler si znova ne umije rok, odide preverit, ali je zaprl plin … Vsemu temu se pridruži močan sram, predvsem zaradi občutka nemoči, da bi opustil svoje nesmiselno vedenje.

Poleg tega se človek z OKM sprašuje, ali se mu morda meša, utegne  se tudi bati, da bo nekoč izgubil nadzor nad sabo in izpeljal nasilno dejanje (napad, posilstvo …). Pri tem se pokaže še druga razlika med psihozo in OKM: pacienti z OKM ne izgubijo nadzora nad sabo in teh dejanj nikoli ne uresničijo.

Nekdo je opisal, da agresivno vsiljivko začuti kot komet, ki prileti v njegove misli in je tako žareč, da izbriše vse drugo razmišljanje in čutenje. Ljudje z OKM za to, da ustavijo prisilo, izvajajo raznovrstna kompulzivna dejanja (čiščenje, preverjanje, stopanje mimo črt …), to pa od njih zahteva precej časa in energije.

Ljudje največkrat poskušajo prikriti OKM, tudi pred bližnjimi, saj se svojih težav sramujejo. Zaradi sramu in tudi zaradi predsodka, da te motnje ni mogoče ozdraviti, traja precej dolgo, preden poiščejo strokovno pomoč, navadno šele takrat, ko so simptomi tako močni, da jih ne morejo nadzirati. Včasih jih k strokovnjaku napotijo tudi bližnji, ki jih pacient z OKM skuša vplesti v svoje obrede (če jih denimo sili k nenehnemu preverjanju, ali so vsa vrata zaklenjena).

Kdaj se začne

Simptomi OKM se lahko pokažejo v kateri koli starosti. Navadno nastopijo že v otroštvu, med desetim in dvanajstim letom, lahko pa tudi v adolescenci ali na prehodu v odraslost.

Simptomi

Obsesije so ponavljajoče se in vztrajne misli, slike ali impulzi. Kadar so del OKM, imajo štiri ključne značilnosti:

·       misli se ponavljajo in vztrajajo, pri čemer pacient impulze in slike doživlja kot vsiljive, poleg tega mu povzročajo veliko tesnobo,

·       te misli so iracionalne in niso zgolj stvar pretirane skrbi zaradi resničnih življenjskih problemov,

·       pacient skuša neželene misli potlačiti, prezreti ali nevtralizirati s tem, da se prisili k drugim mislim ali dejanjem,

·       pacient prepoznava, da obsesivne misli izhajajo iz njega samega in da jih ne povzročajo resnične zunanje grožnje.

 

Kompulzije so ponavljajoči se vedenjski ali miselni rituali. Kadar so del OKM, imajo dve ključni značilnosti:

·       pacient kompulzije doživlja kot odgovor na obsesije in jih izvaja po strogo določenih pravilih,

·       cilj je zmanjšati ali preprečiti tesnobo oziroma preprečiti, da bi prišlo do uresničitve grozečega dogodka.

Obstaja pet glavnih skupin obsesij in kompulzij, ki so med seboj povezane:

·       strah (pretirana odgovornost) pred tem, da bi sebi ali drugim povzročili škodo, ki mu sledijo kompulzivno preverjanje in druge oblike iskanje zagotovila o varnosti,

·       obsesija s simetrijo in z urejenostjo, ki jo osebe z OKM pomirjajo s kompulzivnimi rituali urejanja in štetja,

·       strah pred okužbo in nečistočo, ki ga osebe z OKM blažijo s kompulzivnim umivanjem in čiščenjem,

·       odbijajoče misli in impulzi, povezani z nasiljem, s spolnostjo in/ali z vero,

·       obsedenost z zbiranjem ali s shranjevanjem predmetov, ki se kaže kot kompulzivno zbiranje.

Del pacientov poroča samo o obsesivnih mislih, ki jim ne sledijo kompulzivna dejanja. Pri teh navadno opazimo druge načine razbremenjevanja napetosti, ki so jo vzbudile vsiljivke. Poskus potlačevanja obsesij lahko sproži panični napad, lahko pa se izrazi s somatizacijami (glavobol …) ali konverzijami.

Nekateri raziskovalci opozarjajo, da vseh oblik OKM ni mogoče umestiti v isto kategorijo. Sklepajo, da imajo simptomi različno patogenezo in da zahtevajo razdelitev na posamezne podskupine, za katere bi laže našli kar se da ustrezno terapijo.

Pridružene motnje

Podatki kažejo, da dve tretjini pacientov z obsesivno kompulzivno motnjo vsaj občasno muči tudi močna depresija. Človek se zaradi dolgotrajnih obsesij in kompulzij počuti tako zelo utrujen, nemočen in frustriran, da lahko začne obupovati. Možno je tudi nasprotno – da se simptomi OKM pojavijo ob depresiji, vendar pa navadno minejo, ko depresija popusti. Pacienti z OKM se utegnejo sočasno srečevati tudi z drugimi motnjami iz anksioznega spektra, najpogosteje s socialno fobijo (25 %) ali z agorafobijo (20 %). Vsak četrti pacient z OKM zlorablja alkohol ali je z njim zasvojen. Tudi sopojavnost bipolarne motnje ni redka, saj za njo trpi več kot 15 odstotkov pacientov z OKM.

 

Podobne motnje

Razlikovati je treba med obsesivno kompulzivnimi simptomi in obsesivno kompulzivno motnjo. Ker OKM pogosto nastopi že pred puberteto, lahko pride do zamenjave z avtizmom, razvojno motnjo ali s Turretovim sindromom, saj je pri vseh treh motnjah opaziti nekatere podobne simptome. Nekaj podobnih znakov je mogoče zaznati tudi pri osebah z Aspergerjevim sindromom. Sorodni simptomi lahko nastopijo celo pri nekaterih telesnih težavah in boleznih, denimo pri astmi, zlorabi drog/zdravil, drugih anksioznih motnjah in psihozi. OKM je lahko tudi eden od simptomov pri osebah z mejnimi osebnostnimi motnjami.

Na globino patologije opozarja pojavnost simptomatike pri bolnikih s psihotično osebnostno strukturo: kar 7,8 odstotka bolnikov s shizofrenijo in shizoafektivno motnjo ima tudi obsesivno kompulzivno motnjo. Kompulzije lahko v okviru shizofrenije potekajo kot vedenjski vzorec pri njeni katatonični obliki. Pri OKM ni opaziti formalnih in vsebinskih motenj mišljenja, značilnih za shizofrenijo. Ključna pa je razlika v vlogi prisilnega vedenja pri prvi in drugi bolezni. Pri OKM kompulzije služijo zmanjševanju notranje napetosti, bolnik pa jih doživlja kot tuje, vsiljene in egodistone (neskladne z doživljanjem samega sebe). Pri shizofreniji kompulzije potekajo v skladu z blodnjami in s halucinacijami, zato jih pacient doživlja kot egosintone (skladne z doživljanjem samega sebe).

Testirajte se:

OBSESIVNO KOMPULZIVNA MOTNJA

Pogostnost

Nekoč je veljalo, da je obsesivno kompulzivna motnja redko stanje. Zdaj vemo, da je pogostejša kot številne druge duševne motnje: je četrta najpogostejša anksiozna motnja. Nastopi pri 2 do 3 odstotkih ljudi, čeprav je prepoznanih in zdravljenih primerov veliko manj. Obsesivno kompulzivna motnja je enako pogosta pri moških kot pri ženskah.

Dejavniki tveganja

Dejavniki, ki lahko povečajo tveganje za razvoj obsesivno kompulzivne motnje, so:

·       družinska zgodovina: življenje ob starših ali drugih družinskih članih s to motnjo lahko poveča tveganje za razvoj OKM, vendar pa raziskave niso opredelile genov, ki bi bili odgovorni za OKM,
·       stresni dogodki: če ste nagnjeni k močnejšemu odzivanju na stres, to lahko poveča tveganje za nastanek OKM,
·       nosečnost: nekatere študije kažejo, da pri nosečnicah in porodnicah obstaja povečano tveganje za nastanek OKM, vendar ni jasno, zakaj. V teh primerih se simptomi OKM nanašajo predvsem na misli, povezane s poškodovanjem otroka.

Vzroke za OKM znanstveniki iščejo po več poteh, vendar jasen vzrok za to motnjo še ni znan. Po najširše sprejeti razlagi gre za prepletanje prirojenih predispozicij (biološka ranljivost) in vplivov okolja, ki lahko povzročijo določeno psihološko ranljivost. Za stresne dogodke načeloma velja, da ne povzročijo OKM, pač pa le poslabšajo ali okrepijo obstoječo OKM.

Obsesivno kompulzivna motnja je duševna motnja, ki se razvija počasi. Včasih se nekateri rituali ali vraževerno vedenje sčasoma razvijejo v bolj zapletene ter dolgotrajnejše rituale in vedenja. Ti zlagoma postajajo vse pomembnejši; ljudje se sploh ne zavedajo, da se v primeru, da jih ne izvajajo, počutijo slabše. Včasih traja dolga leta, preden obsesije in prisile začnejo kvarno vplivati na življenje. Ljudje se jih zavejo šele takrat, ko se posledice kopičijo: jemljejo jim preveč časa, zaradi njih morda izgubijo prijatelje, partnerja ali celo službo … Prav zato je pomembno, da razumemo vzroke OKM, kajti z razumevanjem izvora motnje lahko strokovnjaki preprečijo ali zaustavijo njen razvoj in že v zgodnji fazi ponudijo ustrezno obliko zdravljenja.

Biološka ranljivost  genetske značilnosti

Genetski dejavniki so pomembni, vendar niso odločilni. Če ima kateri od bližnjih sorodnikov (sorojenec ali roditelj) OKM, to pomeni le 20 odstotkov večje tveganje za razvoj te motnje. Pri enojajčnih dvojčkih je to tveganje 25-odstotno. Če imate sorodnika z OKM, torej še ne pomeni, da se bo motnja razvila tudi pri vas, ampak da za to obstaja nekoliko večja verjetnost. Posebnega gena, ki bi prenašal OKM, niso odkrili.

Biološka ranljivost nevrobiološke značilnosti

Motnje v delovanju možganov

Raziskave, opravljene z MRI, kažejo, da je OKM lahko povezana z nekaterimi motnjami v bazalnih ganglijih. Po drugi teoriji je OKM posledica prevelike stimuliranosti prednjega cingulatnega girusa in frontalnega režnja možganske skorje, ki zato bazalne ganglije preplavljata z zgrešenimi signali. Neustrezno delovanje tega predela možganov lahko povzroči ponavljajoče se gibe in togo razmišljanje oseb z OKM. Zdravljenje, ki izboljša simptome (psihoterapija, zdravila), tudi spremeni aktivnost v tem delu možganov in izboljša nepravilnosti v njihovem delovanju.

Toda OKM je hkrati psihološko stanje, na katerega vplivajo življenjske izkušnje. Ustrezna psihoterapija je v številnih primerih enako učinkovita kot zdravila, nemalokrat celo učinkovitejša. Povezava med nepravilnostmi v delovanju možganov in psihološkimi simptomi je ena od velikih skrivnosti psihiatrije.
 
Ni pa jasnega odgovora, kaj je vzrok in kaj je posledica OKM: ali je jedro motenj v delovanju možganov, morda na osnovi genov, in da to sproža simptome – ali pa se pridobljeni vzorec obsesivnega in kompulzivnega vedenja odraža v delovanju možganov. Najbrž gre za oboje: genski zapis ter drugi biološki dejavniki verjetno oblikujejo temelj in določajo, zakaj je pri neki osebi verjetnost za razvoj OKM večja kot pri drugi. Vendar pa življenjske izkušnje ključno prispevajo k temu, da se pri enem človeku motnja razvije, pri drugem pa ne – ne pa tudi k temu, kateri simptomi jo bodo spremljali.

Poškodbe možganov

Okvare v razvoju možganov in poškodbe možganov so dejavniki, ki pomembno prispevajo k nastopu simptomov OKM. Določena poškodba možganov tik pred ali po rojstvu je povezana z razvojem simptomov OKM, povezanih s simetrijo, z urejanjem ali z vsiljivkami, ki sprožajo močan sram. Na drugi strani so slabše motorične veščine pomembno povezane s strahom pred poškodovanjem in z nenehnim preverjanjem. Seveda velja, da poškodba možganov zgolj poveča možnost za razvoj OKM.

Nekatere raziskave celo kažejo, da utegne nastanek OKM sprožiti tudi streptokokna okužba grla v otroštvu, vendar so izsledki zadnjih tovrstnih raziskav še nejasni. 

Neravnotežje nevrotransmiterjev

Znanstveniki so v povezavi z OKM raziskovali predvsem dve snovi: nevrotransmiter serotonin in hormon vazopresin – ter našli povezavo med tema snovema in OKM. Zato verjamejo, da lahko OKM, anksiozne motnje, Turretov sindrom in motnje hranjenja (anoreksija, bulimija) sprožijo prav kemične spremembe, povezane s serotoninom in vazopresinom.

Nekateri to motnjo povezujejo tudi z nenavadno hiperaktivnostjo dopamina v nekaterih predelih možganov. Ker zdravila le v določeni meri omilijo težave, ki jih povzroča OKM, to pomeni, da gre – podobno kot pri motenemu delovanju možganskih delov – za vprašanje vzroka in posledice.

Psihološka ranljivost – družinske okoliščine

Na drugi strani nekateri strokovnjaki menijo, da je OKM psihološka motnja, ki nastane kot posledica neustreznih okoliščin in pomanjkanja razvojnih spodbud ali pa frustracij in travm v otroštvu, pri čemer pride do močne inhibicije posameznih impulzov. Pri ljudeh z OKM naj bi bila v otroštvu še posebno pogosta avtoritarna ali celo agresivna vzgoja, prav tako vzgoja brez jasnih meja oziroma v kaotičnih razmerah.

Za otroka je lahko nefunkcionalno družinsko okolje, v katerem živi in odrašča, zelo stresno. Temu se njegovi možgani prilagodijo tako, da mu omogočijo pravočasno zaznavanje in preprečevanje psihološke ali fizične nevarnosti. Navadijo se biti ves čas na preži, in to jih lahko spremlja vse življenje. Ko odrastejo in odidejo od doma, je taka napetost navadno nepotrebna, vendar se je ne morejo otresti.

Tudi socialna osamitev je tesno povezana z večjo možnostjo za razvoj simptomov OKM, zlasti obsesij, povezanih s čistočo in s preprečevanjem škode. Drugi pravijo, da je OKM pridobljena, in sicer z učenjem po modelu: če otrok odrašča ob starših, ki so denimo preobčutljivi na higieno ali urejenost, je verjetno, da bodo prevzeli to vedenje.

Psihološka ranljivost – tvegane osebnostne lastnosti

Ne obstajajo dokazi, da bi bila pretirana vestnost prirojena lastnost, zaradi katere bi več ljudi obolelo za to motnjo, drži pa – enako kot za druge anksiozne motnje –, da je pogostejša pri čustveno labilnih osebah. OKM pogosto povezujejo z anakastično osebnostno strukturo, pri kateri se ta motnja pojavlja pogosteje, vendar zlasti takrat, ko taka osebnostna struktura preraste v obsesivno kompulzivno osebnostno motnjo, ki pa ni prirojena.

Psihološka ranljivost – travmatični dogodki in drugi stresorji

Tveganje za razvoj OKM se poveča, če se človeku v življenju nabere večje število neprijetnih izkušenj, če je doživeli kak izrazito travmatičen dogodek ali pa se je znašel v situaciji, ko se je resno zbal smrti ali poškodbe. Zlasti posilstvo ter telesna in spolna zloraba v otroštvu sta močna napovednika OKM. Enako velja za zgodnjo izgubo staršev.

Med sprožilce spadajo tudi velike življenjske spremembe, denimo smrt bližnjega ali rojstvo otroka. OKM lahko nastopi tudi brez posebnega stresnega dogodka, čeprav pozneje ugotovimo, da se je težava pojavljala že dalj časa, le da v milejši obliki, ki pa se je stopnjevala, dokler ni postala nevzdržna.

Starejše psihodinamske razlage v obsesijah, povezanih z OKM, vidijo posledico nesprejemljivih impulzov (agresivni in spolni), ki so v nasprotju s pretrdim notranjim nadzornim sistemom. Zato jih pacient skuša obvladati z nezavednimi obrambnimi mehanizmi, kot so izolacija (vsiljivko doživlja kot nekaj tujega), razveljavitev (impulze razveljavi z nasprotnimi dejanji) in obrat v nasprotje (njegovo vedenje je nasprotno od želja, denimo celibat). Ta konflikt naj bi izhajal iz pretrde vzgoje, zlasti če je obsegala zasramovanja otroka v obdobju toaletnega treninga (analna faza), ki pripelje do pretiranega poudarjanja pomena čistoče in reda.

Novejši avtorji menijo, da avtoritarna ali celo agresivna vzgoja otroku onemogoča, da bi ustrezno izpeljal svoj osebnostni razvoj, zaradi česar ne more ustrezno socializirati in uravnavati svojega agresivnega dela, zato se ta bodisi preusmeri v »pridna« kompulzivna dejanja (ki nesprejemljive impulze spreobračajo v varovalna dejanja) – ali pa se odcepi in se vrača v obliki vsiljivk. Kaotična vzgoja ali kaotične okoliščine pa otroku ne dajejo občutka varnosti, zato si ga skuša ustvariti sam, s pretiranim urejanjem, čistočo … Kompulzivno preverjanje ali ponavljanje nesmiselnih ritualov je torej obupan poskus vzpostavljanja nadzora.

Klinična praksa potrjuje, da ljudje z OKM v sebi nosijo zelo močne (tudi nesocializirane) agresivne impulze (jeza, bes), ki jih krotijo z enako močnimi kontrolami in obrambami. Ta jeza se sčasoma pokaže skozi vrsto zamer, ki so posledica slabih čustvenih povezav s starši, ki pa jih pacienti, vsaj na začetku obravnave, pogosto ne prepoznajo ali jih celo zanikajo kot nesprejemljive. Da bi pred sabo prikrili svojo jezo in zamero (posledica stisk in bolečin zaradi ne dovolj varnega odnosa), svoje bližnje pogosto idealizirajo, prav tako svoje občutke do njih.

Negativni občutki, ki so jih odrinili in odcepili, se vračajo v obliki simptomov (vsiljive misli), ki jih nato znova skušajo zanikati s svojim ravnanjem (kompulzije). Zato simptomi začnejo popuščati šele takrat, ko predstave (in tudi občutki do bližnjih) postanejo stvarnejše.

Novejše psihoanalitične teorije OKM, ki izhajajo iz teorije objektnih odnosov, se osredotočajo na razvoj razcepljenega ali ambivalentnega občutka lastne identitete. Ker otroku svojih dobrih in slabih strani še ni uspelo integrirati v enotno in stvarno predstavo o sebi, naj bi se, če začuti impulze, ki so v njegovih očeh neprimerni, doživljal kot v celoti slabega ali nemoralnega. Zato te občutke odcepi in jih začne doživljati kot sebi tuje (egodistone) vsiljive misli. Kompulzivno vedenje je predvsem nezaveden poskus preseganja občutkov negotovosti in nemoči, zlasti na področju samouveljavljanja in postavljanja ustreznih meja.

Nenadzirano zbiranje in kopičenje stvari teoretiki navezanosti pojasnjujejo s tem, da človek s tako motnjo potrebo po navezanosti prenese z ljudi na nežive predmete; kopiči jih zato, da bi zapolnil primanjkljaj iz primarnih odnosov. To je tudi razlog, zakaj ob misli, da bi jih zavrgel, nastopi huda separacijska stiska.

Nekateri avtorji opozarjajo, da se lahko OKM kaže tudi kot preverjanje in nadziranje partnerja ali drugih bližnjih. Do tega pride, kadar sta povezana z obsesivnim strahom, da se bo bližnjemu zgodilo nekaj hudega, ali zaradi nenadziranega strahu pred izgubo odnosa. Tudi v tem primeru realne informacije ne prinesejo pomiritve – nekaj razbremenitve prinese šele preverjanje. Tudi ta vidik poudarja strah pred izgubo (separacijska tesnoba), ki je lahko v ozadju vseh obsesij, povezanih s pretiranim varovanjem, s preprečevanjem oškodovanja ali s kompulzivnim kopičenjem. Ta strah je še posebno močan, lahko celo nenadzirano intenziven, pri osebah, ki so doživele travmatične izkušnje (izgube …).

Tehnike sproščanja lahko pomagajo omiliti napetost, ki se kopiči v človeku s to motnjo, vendar le tako dolgo, dokler se jih ne začne lotevati obsesivno. Takrat tehnike sproščanja izgubijo ves smisel in postanejo le še eden od simptomov te bolezni. Več o tem si preberite v poglavju Samopomoč.

Zakaj svetovanje ali samopomoč ni dovolj? 

Svetovanje ni v pomoč, saj obvladovanje simptomov OKM ni stvar šibke ali močne volje. To lahko preizkusite, kadar se vam začne v glavi vrteti melodija, ki se je ne morete znebiti. Ne gre na ukaz, kajne?

Ker so v možganih ljudi z OKM območja, ki delujejo neustrezno, jim to otežuje – če ne celo onemogoča – uspešno samostojno spoprijemanje z motnjo, torej brez zdravljenja.

Večina ljudi se sem in tja vede kompulzivno (večkrat nekaj preverimo, nenehno pogledujemo na družabna omrežja, ne moremo se otresti melodije, ki se nam vrti v glavi …). Toda občasne močnejše obsesije in kompulzije še ne pomenijo motnje – o njih poroča skoraj tretjina ljudi. Tudi potreba po čistoči in urejenosti utegne biti zgolj osebnostna poteza. Diagnozo OKM postavimo šele takrat, ko so obsesije ter kompulzije tako pogoste in močne, da povzročajo močno tesnobo in ovirajo normalno delovanje. V tem primeru je treba nujno poiskati pomoč. Ker se nezdravljena OKM z odraščanjem samo še slabša, je treba ukrepati takoj, ko opazimo njene simptome.

Potreben je obisk zdravnika in psihoterapevta.

Diagnoza

Celo strokovnjaki imajo nemalokrat težave pri prepoznavanju OKM, zato je pogosto nediagnosticirana ali celo napačno diagnosticirana. Pri osebah, ki imajo dvojno motnjo, denimo OKM in shizofrenijo ali OKM in bipolarno motnjo, OKM večkrat ne diagnosticirajo in je posledično tudi ne zdravijo. Enako velja za depresijo. Neredko pride tudi do zamenjave med kompulzivnimi ter impulzivnimi pritiski in vedenji. Razlike med prvim in drugim pa so zelo pomembne.

Zdravljenje

Zdravljenje obsesivno kompulzivne motnje je psihoterapevtsko v kombinaciji z zdravili (najpogosteje so to antidepresivi), ki jih za lajšanje simptomov predpiše zdravnik specialist psihiater. Podatki kažejo, da lahko kombinacija psihoterapije in zdravil večini pacientov (najmanj 70 %) prinese pomembno izboljšanje, pri nekaterih pa lahko simptomi motnje celo povsem izginejo.

Podoben učinek kot zdravila – ublažitev simptomov, le da brez neželenih učinkov – imajo tudi druge terapevtske tehnike, denimo medicinska hipnoza, ki jo je mogoče priključiti dolgotrajni psihoterapevtski obravnavi.

Simptome lahko v določeni meri lajšajo tudi metode samopomoči.