Smo inštitut za psihoterapijo ter raziskovanje izgorelosti in drugih duševnih motenj.

  

 

Začeli smo leta 2002 kot raziskovalna skupina, Inštitut za razvoj človeških virov, Ljubljana pa je kot zasebni zavod nastal spomladi leta 2005. 

Zdaj veljamo za vodilne strokovnjake na področju raziskovanja, psihološkega svetovanja in psihoterapevtskega zdravljenja ter izobraževanja za preprečevanje in zdravljenje sindroma izgorelosti.

Smo tudi zelo izkušeni strokovnjaki za zdravljenje duševnih in osebnostnih motenj ter za pomoč in svetovanje pri težavah v medosebnih odnosih in raznovrstnih čustvenih stiskah, ki jih prinaša življenje. Razvojno analitična terapija je dobrodošla tudi za vse, ki se sicer dovolj dobro spoprijemajo z življenjskimi izzivi, vendar želijo poskrbeti za nadaljnjo osebnostno rast in zorenje.

Svoje znanje ves čas nadgrajujemo z raziskovalnim delom, izsledke raziskav pa sproti predstavljamo in objavljamo v strokovnih publikacijah ter jih prenašamo v praktično delo. 

Znanje in izkušnje v obliki predavanj, delavnic in konzultacij prenašamo na kolege, edukante in druge strokovnjake, ki delajo z ljudmi. Poleg tega je naš inštitut učna baza Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

Naši strokovnjaki

Psihoterapija – strokovna vodja 


dr. Andreja Pšeničny, univ. dipl. psih., psihoterapevtka

 

Diplomirala je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani (Katedra za klinično psihologijo) in pridobila naziv univerzitetna diplomirana psihologinja. Leta 2010 je v okviru iste fakultete pridobila naziv doktorica psiholoških znanosti.

Velja za vodilno psihoterapevtko za zdravljenje sindroma izgorelosti v Sloveniji. Svoje strokovne raziskave o vzrokih in razširjenosti te motnje objavlja v strokovnih publikacijah, psihoterapevtsko znanje pa sproti povezuje z izsledki teh raziskav. Poleg tega je zelo izkušena psihoterapevtka  za zdravljenje osebnostnih motenj ter odpravljanje drugih težav in motenj, ki so povezane z neustrezno samopodobo, z osebnimi mejami ter z medosebnimi odnosi (depresija, anksioznost…). 

V okviru Združenja psihoterapevtov Slovenije in Medicinske fakultete v Ljubljani je zaključila podiplomski študij iz psihoterapije in pridobila naziv psihoterapevt. Pri Slovenskem društvu za skupinsko analizo je opravila uvodni in nadaljevalni študij skupinske analize. Zaključila je tudi študij razvojno analitične psihoterapije. Je članica Združenja psihoterapevtov Slovenije, Slovenskega društva za skupinsko analizo in Psihoanalitičnega društva Slovenije.

Objavila je številne članke, tako strokovne kot poljudne. Poleg tega je pisateljica. Leta 2007 je izdala knjigo Na visokih petah, igriv roman o stereotipih, povezanih s staranjem in starostjo.

E-naslov: Andreja Pšeničny

Družinska in zakonska terapija


dr. Franc Osterman, spec. klin. psih., psihoterapevt


Leta 1972 je diplomiral na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani (Katedra za klinično psihologijo) in pridobil naziv univerzitetni diplomirani psiholog. Leta 1978 je na Medicinski fakulteti v Ljubljani opravil specializacijo iz klinične psihologije.

V letih 1982/83 se je izpopolnjeval iz sistemske družinske in partnerske terapije pri prof. Yvesu Pélicierju na Medicinski fakulteti Necker–Enfant Malades Univerze René Descartes (Paris 5) v Parizu. Naziv psihoterapevt je prejel leta 1987, naziv raziskovalec pa leta 1993.

Leta 1997 je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani opravil magisterij. Na isti fakulteti je leta 2001 obranil doktorsko disertacijo iz medosebnih odnosov v družinah oseb s shizofrenijo.

Pregledne in znanstvene članke je objavljal v domačih in tujih strokovnih revijah. Že vrsto let se ljubiteljsko ukvarja z genealogijo.

E-naslov: Franc Osterman

Medicinska hipnoza, svetovanje


Mitja Perat, terapevt medicinske hipnoze

 

Po zaključenem šolanju na gimnaziji je več let delal z invalidnimi osebami. Te izkušnje ter zanimanje za funkcionalno povezanost med telesnim in duševnim so ga usmerili v izobraževanje iz tuinologije (eno od osrednjih področij tradicionalne kitajske medicine), ki ga je zaključil leta 2006. 

Pri prof. dr. Pajntarju je opravil študij medicinske hipnoze in pridobil naziv terapevt medicinske hipnoze. Da bi nadgradil svoje znanje o psihični komponenti telesnih težav, se je leta 2008 vpisal na Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

V okviru Evropske zveze za letalsko psihologijo (EAAP) se specializira za strokovnjaka za človeški faktor. Je član Društva za medicinsko hipnozo Slovenije in Evropske zveze za letalsko psihologijo.

Decembra 2015 so na Kliničnem centru v Ljubljani opravili prvo kirurško operacijo pod medicinsko hipnozo v Sloveniji. Hipnozo pacienta, ki je nadomestila anestezijo, je vodil Mitja Perat.

E-naslov: Mitja Perat 

Psihoterapija, svetovanje, izobraževanje 


Barbara Pšeničny, magistrandka psihoterapevtske znanosti, specializantka psihoanalitične psihoterapije pod supervizijo Ambulante SFU

Tekom študija je posebno pozornost posvečala temam, kot so telesna samopodoba, depresija in samomorilne stiske. Slednjemu je namenila tudi diplomsko nalogo z naslovom »Značilnosti samomorilne komunikacije«. Posebno zanimanje ji predstavlja delo z mladostniki in mladimi, na prehodu v odraslost, v obravnavo pa sprejema vse starosti in profile.

S psihoterapevtskim delom je pričela pod okriljem Ambulante SFU, kjer je izpolnila kriterije in pridobila dovoljenje za delo v zasebni praksi kot specializant pod supervizijo Ambulante SFU.* V supervizijo je vključena pri asist. Aleksandru Lavriniju ter pri doc. dr. Emilu Benediku.

V okviru Inštituta za razvoj človeških virov organizira izobraževalne programe in delavnice ter nekatere samostojno vodi, predvsem na področju oblikovanja pozitivne samopodobe pri mladostnikih in odraslih. V okviru Inštituta je vključena tudi v raziskovalno delo. 

E-naslov: Barbara Pšeničny

Področja dela

 

Naš najpomembnejši strokovni kapital so lastne raziskave, izsledke pa sproti vključujemo v svoje psihoterapevtsko in svetovalno delo ter izobraževalne programe.

               
Raziskave

Lastno raziskovalno delo o sindromu izgorelosti povečuje najpomembnejši kapital našega inštituta – strokovno znanje. Izsledke objavljamo v strokovnih in poljudnih publikacijah ter na strokovnih srečanjih in jih sproti prenašamo v svoje praktično preventivno, terapevtsko in izobraževalno delo s posamezniki in podjetji.   


Psihoterapija

Naše storitve s področja psihoterapije in psihološkega svetovanja so namenjena odraslim – posameznikom in parom, ki želijo spoznavati, spreminjati in razvijati sebe ter svoje odnose z bližnjimi. Cilj tega procesa je odpraviti težave in motnje ter s tem povečati kakovost življenja.

Veljamo tudi za vodilne strokovnjake za psihoterapevtsko pomoč žrtvam izgorelosti.           


Medicinska hipnoza

Medicinska hipnoza je kompleksna in izrazito učinkovita psihološka intervencija, za katero je značilno stanje prijetne sproščenosti, povečane usmerjene pozornosti in sprejemljivosti za sprejemanje izključno tistih sugestij, ki jih klient sprejema po vnaprejšnjem dogovoru s terapevtom medicinske hipnoze.    


Svetovanje

Svetovanje podjetjem je usmerjeno na prepoznavanje vzrokov za izčrpavanje zaposlenih in na izbiro ustreznih intervencij za preprečevanje izgorelosti (burnout) in delovne izčrpanosti (wornout) ter za povečevanje zavzetosti in učinkovitosti zaposlenih.


Coaching

Coaching je interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo posameznikom in podjetjem, organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov.              


Človeški dejavniki

Gre za transdiciplinarno znanstveno področje, ki se ukvarja z varnim in učinkovitim delovanjem organizacije in posameznikov, učinkovito medosebno komunikacijo, odnosom med človekom in strojem (računalnik, robot) ter z izobraževanjem, interveniranjem in promoviranjem kulture varnosti in učinkovitosti.                


Izobraževanje

Pripravljamo seminarje in delavnice za prepoznavanje, preprečevanje in zmanjševanje učinkov sindroma izgorelosti in delovne izčrpanost, pa tudi take, ki so namenjeni osebnostni rasti in povečevanju kakovosti življenja.

 

Pravni podatki

Uradni naziv:
INŠTITUT ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV,
Gasilska 19, 1000 Ljubljana

Registracija:                         Reg.  Sod. v Ljubljani, št. reg. vl. 1/44057/00,
DŠ:                                             67618057
Matična številka:              2190729
TRR v obliki IBAN:           SI56 1010 0004 6482 686 pri Banki Koper, Ljubljana

Vodstvo:
Direktor:                               Mitja Perat
Strokovna vodja:              dr. Andreja Pšeničny