Kako poteka?

Mitja Perat

Uvodni pogovor

Uvodna seansa je v prvi vrsti namenjena postavljanju konkretnih, operacionaliziranih ciljev, ki jih želite doseči ob pomoči medicinske hipnoze. Sledita preverjanje sugestibilnosti (kratki testi) in uvajanje v hipnotično stanje. Anamnestična vprašanja, ki jih zastavimo med prvim obiskom, se navadno nanašajo na naravo težave, ki jo želite odpraviti, in na vaše morebitne izkušnje s hipnozo. Sledi pogovor o pričakovanjih v zvezi s terapijo. 

Med prvim obiskom navadno izvajamo sproščanje celotnega telesa. S tem se navadite na izkušnjo, tako da se boste med uvajalnimi seansami lažje in z več gotovosti prepustili poglabljanju transa.

Za prvi obisk se je treba dogovoriti vnaprej; po potrebi ga odjavite vsaj dva dni pred terminom. V nasprotnem primeru boste morali termin plačati v celoti.

Uvajalne seanse

Uvajalne seanse (navadno do štiri) služijo poglabljanju hipnotičnega stanja. 


Od delovnih seans se razlikujejo po tem, da terapevt medicinske hipnoze klientu po hipnozi zastavi več vprašanj in pazljivo spremlja povratne informacije. Tako dobimo ključne informacije o tem, kako in na kaj se še posebno dobro odzivate, ki so nam v pomoč, da lahko nadaljnje intervencije čim bolj prilagodimo ter jih uskladimo z vašimi zmožnostmi, željami in potrebami.

Značilna vprašanja, ki vam jih zastavimo po hipnozi, se nanašajo na vaše občutke in zaznave transa. Le ob pomoči kakovostnih povratnih informacij namreč lahko nadaljnje intervencije prilagodimo tako, da bodo v najkrajšem možnem času dosegle želeni učinek.

Delovne seanse

Delovne seanse trajajo do 45 minut in se praviloma začnejo s kratkim pogovorom o napredku hipnoze, končajo pa se z njeno evaluacijo.

V nasprotju z uvajalnimi seansami stanje hipnoze dosežemo zelo hitro. 

Pogostnost in število delovnih seans sta odvisni predvsem od zastavljenih ciljev in usposobljenosti terapevta medicinske hipnoze. Hipnozo najpogosteje opravljamo enkrat na teden, pri čemer sistematično obravnavamo vsak cilj posebej.

 

Posnetki za domačo rabo

Za obdobja med seansami vam po želji posnamemo individualiziran posnetek, namenjen domači rabi (format MP3), ki si ga lahko poljubno predvajate, kadar vam je doma zagotovljen mir.

Vsebina posnetka je v obdobju uvajalnih seans pogosto vezana le na globinsko sproščanje

Individualno izdelan posnetek s terapevtskimi vsebinami lahko naročite po uvajalnih seansah.

Posnetki so dobra naložba – predvsem za utrjevanje sugestij.

 

Indikacije in kontraindikacije

Razlogi za

Medicinska hipnoza po zaslugi svojega neposrednega nagovarjanja nezavednega pokriva večino področij človeške izkušnje. Tako ne služi le kot sredstvo za uspešno odpravljanje bolezenskih stanj in motenj, pač pa tudi kot postopek za bogatenje in širjenje človeške izkušnje. Več kot 80 odstotkov ljudi je dovolj hipnotizabilnih, da jim lahko medicinska hipnoza prinese koristi. Poleg klinične rabe, namenjene odpravljanju in lajšanje tako telesnih kot duševnih bolezni in motenj, jo uspešno uporabljamo pri poslovnežih, ki se želijo bolje in učinkovito odzivati na potrebe in zahteve trga, pri vrhunskih in ljubiteljskih športnikih, ki stremijo k izboljšanju rezultatov, pa tudi kot sredstvo osebnostnega samopreseganja in samouresničevanja – torej za osmislitev in obogatitev posameznikovega življenja.

 

Razlogi proti

Medicinska hipnoza ni primerna za ljudi s srčnimi boleznimi, ne izvajamo je tudi v primeru epilepsije, hude astme, psihoze, globoke depresije ali samomorilnosti. Včasih hipnoterapevt med delovnim procesom odkrije kontraindikacijo za uporabo hipnoze; v tem primeru klientu svetuje drugačno, zanj ustreznejšo obliko zdravljenja.