Motnja separacijske anksioznosti (ločitvene bojazni)

  

Miti in resnice o motnji separacijske anksioznosti

Ne drži. Pri otrocih je lahko motnja separacijske anksioznosti celo zelo nevarna, saj pomeni večje tveganje za samomor!

Res je, da je motnja pogostejša pri otrocih, vendar se pogosto pojavlja tudi pri odraslih. Separacijska tesnoba je namreč v določenem razvojnem obdobju normalna in prehodna faza. O motnji govorimo takrat, ko se tesnoba pojavlja onkraj razvojnega mejnika (denimo vstop v vrtec, šolo …), ki ga večina otrok z zdravim čustvenim razvojem preseže. Odrasli pogosto ne povežejo simptomov anksioznosti z možnostjo ločitve oziroma izgube.

Nikakor ne drži. Motnja nastopi kot posledica razvojnih zastojev na področju čustvenega in osebnostnega razvoja ter se enako pogosto pojavlja tudi pri nerazvajenih otrocih in odraslih.

Ker utegne separacijsko anksioznost spremljati izrazito močan strah (spremljajo ga lahko celo panični napadi), so ljudje, ki se spopadajo z njo, izrazito motivirani, da bi preprečili sleherno izgubo ali ločitev, celo odhode in potovanja – tako svoje kot bližnjih oseb. To počnejo izključno zato, da bi ublažili svoj smrtni strah, ki ga navadno ne razumejo.

Za pojav separacijske anksioznosti sploh ni potreben odhod. Izgube so sestavni del življenja, zato lahko simptomi nastopajo neodvisno od dejanskih odhodov zdoma. Že misel, da obstaja možnost, da bomo izgubili bližnjega človeka, je zadosten povod za razvoj simptomov.

Verjetnost je, da bo motnja izzvenela, je zelo majhna, saj se za njo skrivajo nekatere posebnosti čustvenega doživljanja, kot so šibkost čustvenega predelovanja, ki je večinoma nezavedno in ga lahko zdravimo zgolj psihoterapevtsko.

Za to motnjo lahko pod določenimi pogoji trpi vsakdo, neodvisno od moči njegove volje, saj njen razvoj ni povezan s človekovim karakterjem, pač pa s tem, kje je umeščen posameznikov temeljni občutek varnosti – znotraj njega ali na drugih osebah/mestih.

Čeprav velja zakoreninjena klinična modrost, da se strah premaguje s potovanjem skozi situacije, ki ga povzročajo, je separacijska anksioznost izjema. Brez procesnega psihoterapevtskega dela ne bo zalegla nobena količina izpostavljanja samoti.

To seveda ne drži. Motnjo je mogoče ozdraviti z dolgotrajno procesno obliko psihoterapije, ki človeku pomaga dograditi manjkajoče ali neustrezne dele doživljanja sebe, drugih in sveta, ki so povezani tudi s temeljnim občutkom varnosti.

Kaj je motnja separacijske anksioznosti?

Za motnjo separacijske anksioznosti so značilni močni in neproporcionalni odzivi z izbruhi simptomov anksioznosti in depresivnosti, pa tudi somatizacij (zlasti glavoboli in težave s prebavili), ki so povezani s strahom pred ločitvijo od bližnjih ljudi ali krajev, na katere je človek navezan.

Navadno nastopijo že ob napovedi začasne ločitve od partnerja pred poslovnim potovanjem ali ločitve od otroka, ki gre zdoma (denimo v šolo v naravi), pa tudi takrat, ko človeka s to motnjo čaka službeno ali zasebno potovanje, zaradi katerega se bo moral ločiti od nekaterih ali vseh bližnjih. Zelo pogosto jo opazimo pri odhodu zdoma v samostojno življenje (selitev v lastno stanovanje ali k partnerju, odhod na študij …). V razširjenih gospodinjstvih lahko tovrstna tesnoba nastopi tudi ob (pričakovanih) ločitvah od članov primarne družine, denimo od staršev, ki se odpravljajo na potovanje.

Skrbi pred izgubo bližnjega se lahko kažejo tudi posredno, ko se oseba, ki odpotuje sama, boji, da se bo na poti izgubila ali da jo celo utegnejo ugrabiti. Tak človek torej katastrofizira vse možne scenarije, ki bi se končali s tem, da bi ostal sam, brez svojih bližnjih.

Človeka z motnjo separacijske anksioznosti zelo pogosto preplavljajo negativne misli, polne strahov pred izgubo bližnjih (nesreča, bolezen …) – tudi takrat, ko za take skrbi ni nikakršne tehtne osnove.

Kaj doživlja človek z motnjo separacijske anksioznosti?

Otroci

Otroci to motnjo običajno doživljajo drugače kot odrasli. Ob ločitvi od pomembnih drugih se najprej močno, navadno s hudim strahom in jokom, oklepajo osebe, od katere se ločujejo (ob vstopu v vrtec denimo od mame). Jok je neutolažljiv in lahko traja po več ur. V naslednji fazi se navadno umaknejo vase, postanejo apatični, prežema jih globoka žalost, težko se koncentrirajo, igra jih navadno ne zanima. Odvisno od kronološke in psihološke starosti kot posledico zapuščanja pogosto razvijejo pridružene strahove, saj je načet njihov osnovni občutek varnosti. Tako nastane strah pred temo, vlomilci, ugrabitelji, nesrečami, torej pred vsemi mogočimi situacijami, ki jih zaznavajo kot potencialno nevarne. Do tistih, ki jim napovedujejo zapuščanje ali odhod, so pogosto agresivni. Zelo pogoste so različne psihosomatske težave (trebušne bolečine …), infekcijske bolezni, redki niso niti izbruhi alergij, celo astmatičnih napadov. Take otroke navadno označujejo kot zahtevne in intruzivne. Neredko se razvijejo v pretirano zaščitniške odrasle ljudi. Pogosto so pretirano zahtevni, kar je za druge družinske člane nemalokrat vir nezadovoljstva, saj utegne neupoštevanje njihovih pretiranih zahtev pripeljati do konfliktov in zamer.

Odrasli

Pri številnih osebah se motnja vleče v odraslost. Vsak odhod od ljudi, na katere so navezane, ali zapuščanje teh ljudi v njih vzbudi močne občutke ogroženosti, skrbi in strahu, da se bo komu zgodilo kaj slabega; ti občutki utegnejo doseči celo nerazumne razsežnosti. To pogosto vodi v izogibanje vsem situacijam, ki bi lahko pripeljale do (začasne) ločitve, kot so poslovna in turistična potovanja, menjava delovnega okolja, selitev, poroka ipd.

Že ob najmanjši možnosti kakršne koli oblike ločitve od bližnjih, kot so potovanja, pri človeku z motnjo separacijske anksioznosti nastopijo nemir, zaskrbljenost in strah. Bolj ko se bliža grožnja ločitve ali odhoda, močnejši so simptomi anksioznosti in večja je motivacija, da bi se izognil situaciji, ki povzroča ločitev. Pogosto se celo zgodi, da človek od stresa zboli in s tem prepreči ločitev. Zato pri njih zelo pogosto prehlad ali gripa nastopi prav na dan odhoda. Enako pogoste so tudi raznovrstne »zastrupitve s hrano« prav na dan pred odhodom.

Takšno stanje se lahko začne že tedne pred grožnjo ločitve ali odhodom, včasih celo mesece. 

Pogosto nastopijo nespečnost in nenehne skrbi, ki jih človek opravičuje s tem, da v sebi preigrava vse katastrofične scenarije – od tega, da se bo njemu, ki je zapuščen, zgodilo nekaj hudega ali da celo ne bo zmogel opravljati običajnih obveznosti, in misli na to, kaj vse se lahko pripeti na poti, do strahu pred boleznijo ali smrtjo osebe, ki ga zapušča.

Neutemeljen strah pred izgubo se pogosto vse bolj krepi, celo do paničnih napadov ali občutkov depresivnega obupa in nemoči. Kadar ima človek pridružene motnje, denimo druge oblike anksioznim motenj ali depresije, se navadno vsi simptomi zelo okrepijo. Strah pred zapuščanjem je navadno prikrit s strahom, da se bo bližnjim zgodilo nekaj slabega. Človek se neredko začne panično oklepati bližnjih, včasih celo opušča osnovne obveznosti, da mu le ni treba zdoma in stran od njih. Kadar je sprožilna situacija odhod otroka zdoma, si starš s to motnjo celo vzame dopust, otroka pa opraviči od pouka, da bi lahko pred odhodom z njim preživel čim več časa. Stisko ločitve čuti namreč tako, kot bi se od bližnjih poslavljal za vedno.

Ljudje z motnjo separacijske anksioznosti lahko celo iščejo slabše plačano delovno mesto, včasih celo takšno, ki zahteva veliko manjše kompetence, kot jih premorejo, da bi se le izognili poslovnim potovanjem in drugim oblikam odsotnosti od bližnjih. V skrajnih primerih razvijejo močne somatizacije in psihosomatske simptome, ki jim zdravniki ne najdejo organskega izvora, vendar pa ti izzvenijo v hipu, ko je grožnja ločitve mimo.

Pomembno je tudi, da moški stisko separacijske anksioznosti izražajo znatno drugače kot ženske, zato nemalokrat ostane spregledana. Pri moških se pogosto izraža posredno, prek izogibanja samostojnim dejavnostim in nenehnega iskanja družbe, tudi neprimerne. Moški to stisko neredko poskušajo blažiti z alkoholom, kar motnjo seveda le še poslabša in zapleta.


Ljudi s to motnjo najpogosteje prepoznamo po tem, da se oklepajo odnosov z drugimi, tudi takrat, ko v odnosu zelo trpijo ali pa je rušilen zanje in za njihovo samospoštovanje. Gre za ljudi, o katerih pravimo, da so »odvisni od odnosov«. Neredko jih separacijska motnja žene v mazohistično sprejemanje vsega, kar naredi oseba, ki se jo bojijo izgubiti. Čeprav je to težko razumeti, veliko lažje prenesejo poniževanje, žaljenje in celo trpinčenje, tudi pretepanje, alkoholizem ali ponavljajoče se prevare, kot da bi se soočili z grozo, ki jo doživijo ob izgubi, naj gre za izgubo občutka lastne vrednosti ali za doživljanje, da ob izgubi drugega izgubijo sebe in smisel svojega življenje.

Tudi kot starši ne podpirajo ali celo ovirajo osamosvajanje svojih otrok, saj ob vsakem  otrokovem in mladostnikovem koraku v odraslost močno trpijo, čutijo kot da bodo z odhodom otrok od doma izgubili pomemben del sebe. Zato jih skušajo zadržati v domačem gnezdu na najrazličnejše načine, od brezmejnega razvajanja, do zavračanja kateregakoli otrokovega partnerja ali partnerke. 

 

 

Kdaj se začne

Separacijska anksioznost je normalna in navadno prehodna razvojna stopnja, skozi katero gre sleherni človek. Običajno nastopi okrog sedmega meseca starosti. Če je čustveni in osebnostni razvoj potekal normalno, se v obdobju med 13. in 15. mesecem starosti zmanjšuje, izzveni pa s tako imenovanim psihološkim rojstvom (v starosti tri do štiri leta). Pozneje se separacijska stiska pojavlja le v zmerni obliki in ob realnih ločitvah, denimo ob vstopu v vrtec ali šolo. Tesnobo nadomesti pogrešanje. Seveda niso vsi otroci enako občutljivi na začasno ločitev od staršev (deklice so navadno občutljivejše), zanimivo pa je, da v strokovno obravnavo pride več dečkov. 

Še nedavno so motnjo pripisovali le otrokom, ki razvojno niso dorasli spoprijemanju z ločitvijo od staršev, vendar znanstvena opažanja potrjujejo klinično psihoterapevtsko prakso, da je motnja separacijske anksioznosti še kako prisotna tudi pri odraslih. Samo tretjina odraslih z motnjo separacijske anksioznosti jo je imelo tudi v otroštvu.

Simptomi

Glavni simptom: Vsi simptomi motnje separacijske anksioznosti nastopijo kot odgovor na stvarno ali namišljeno grožnjo (začasne) ločitve od čustveno bližnje osebe, pomembnega drugega. Pri tem ni prav nič pomembno, kako pride do ločitve oziroma kdo je njen pobudnik. Pri človeku, z motnjo separacijske anksioznosti lahko izbruhnejo simptomi, četudi je sam tisti, ki (začasno) odhaja (na pot).

Telesni simptomi: somatizacije (gastrointestinalne motnje - driska, zaprtje, bolečine v želodcu, glavoboli, bolečine v sklepih in mišicah …), težave z dihanjem, vrtoglavica, mravljinčenje, aritmija, tahikardija, cmok v grlu, pretirano znojenje.

Duševni simptomi: tesnoba (vse do paničnih napadov), depresivni simptomi, strahovi in fobije: strah pred nesrečo in boleznijo pomembnih drugih, strah pred potovanjem, pridružene transportne fobije (strah pred letenjem, strah pred tem, da bi se izgubili, strah pred ugrabitvijo …), strah pred popolno nemočjo – nezmožnostjo normalnega delovanja, zlasti ponoči so možne tudi halucinacije, in sicer kot iluzije (človek se zaveda, da so neresnične, po čemer se razlikujejo od psihotičnih halucinacij).

Pridružene motnje

Motnje separacijske anksioznosti se zelo pogosto pojavljajo skupaj z generalizirano anksiozno motnjo, depresijo in panično motnjo, pri katerih je separacija pogost nezavedni sprožilec paničnih napadov; enako velja za vse oblike na videz izoliranih fobij, tudi strahu pred letenjem. Zlasti pri otrocih sovpada z razvojem posttravmatske stresne motnje, pa tudi socialne anksioznosti in vsemi oblikami osebnostnih motenj. S psihoterapevtskega razvojnega zornega kota ni presenetljivo, da motnja separacijske anksioznosti sovpada z večino duševnih motenj, saj gre za motnjo v samem temelju psihičnega aparata, v ne-varni obliki navezanosti, ki je osnova za uravnavanje čustvovanja ter stabilno in zdravo predstavo o sebi.

Nekatere raziskave potrjuje celo povezanost bipolarne motnje z motnjo separacijske anksioznosti. V taki ali podobni obliki, se elementi separacijske anksioznosti pojavljajo tudi kot spremljevalni sindrom večine osebnostnih motenj. Navadno so najizrazitejši in tudi najprepoznavnejši pri borderline osebnostni motnji; pri človeku z mejno osebnostno motnjo strah pred izgubo (tudi začasno ločitvijo) pogosto sproži zelo slabo nadzorovano (tako aktivno kot pasivno) agresivno čustvovanje in pogosto tudi obnašanje (močna užaljenost ali zadirčnost in prepirljivost ob vrnitvi).

Podobne motnje

Po obnašanju in zunanji manifestaciji izogibanja je motnja separacijske anksioznosti zelo podobna agorafobiji, vsem oblikam izoliranih fobij, močni socialni anksioznosti, panični motnji in depresivnosti. Pojavljajo se lahko celo psihotični simptomi, ki so navadno omejeni in izginejo takoj, ko se oseba zaupanja vrne.

Testirajte se:

GENERALIZIRANA ANKSIOZNA MOTNJA

Pogostnost

Motnja separacijske anksioznosti je najpogostejša motnja do dvanajstega leta starosti, ki se začne že v zgodnjem otroštvu. Različni viri navajajo, da se s to motnjo spopada od 5 do 22 odstotkov otrok. V otroštvu je povsem enako porazdeljena med deklicami in dečki, v odraslosti pa nekoliko prevladuje pri ženskah. V odraslost se v polni izrazni obliki prenese le pri tretjini ljudi; pri dveh tretjinah se prvič pojavi v odrasli dobi. Za to motnjo trpi do 7 odstotkov ljudi.

Dejavniki tveganja

·        prisotnost (in neprepoznavanje) motnje separacijske motnje v otroštvu,
·        motnja separacijske anksioznosti se pogosto razvije pri ljudeh, ki so utrpeli izgube bližnjih, ovdoveli …,
·        travmatični dogodki v otroštvu (izgube, zlorabe …),
·        pomembna genetska predispozicija (faktor heritabilnosti je 0,73),
·        pomemben dejavnik tveganja je tudi akumulacija življenjskih obremenitev in stresorjev pri prehodu v odraslost (selitev od primarne družine, menjava zaposlitve ali nova zaposlitev, prihod novega družinskega člana, kot je rojstvo otroka).

Motnjo separacijske anksioznosti navadno sproži kombinacija okoljskih in notranjih dejavnikov, ki nastopijo sočasno in psihični aparat preobremenijo na način, ki omogoča razvoj motnje.

Biološka ranljivost – genetske značilnosti

Nekatere redke raziskave, opravljene na dvojčkih, kažejo, da je nagnjenost k motnji separacijske anksioznosti v precejšnji meri dedna. Seveda se deduje samo specifična ranljivost za razvoj motnje. To pomeni, da so nekateri otroci občutljivejši na vse oblike ločitev, zato je pri njih potrebna večja obzirnost in priprava na vse izzive odraščanja, ki jih spremlja ločitev (priprava na vrtec in ustrezno uvajanje, odhod na počitnice brez staršev …).

Razen v primerih posvojitvenih raziskav enojajčnih dvojčkov, ki so zelo redke in kompleksne, je raziskovanje genetskega vpliva omejeno, saj so strahovi priučljivi. Kadar imajo pretirano zaščitniški starši sami težave z ločevanjem od otroka, seveda utegnejo ta strah prenesti tudi nanj, z neustreznim odzivanjem na otrokove resnične potrebe pa ga tudi močno utrdijo. Starši otroka z motnjo separacijske anksioznosti imajo zelo pogosto tudi sami eno ali več anksioznih, osebnostnih ali kakih drugih duševnih motenj

Biološka ranljivost – nevrobiološke značilnosti

Vse oblike anksioznih motenj, torej tudi motnja separacijske anksioznosti, imajo korenine v biološki ranljivosti, vendar so te le osnova, ne pa vzrok za nastanek motnje. Pri ljudeh z motnjo separacijske anksioznosti sta v možganih v neravnovesju predvsem dve vrsti živčnih prenašalcev, in sicer norepinefrin in serotonin, vendar ni povsem jasno, ali so ta specifična kemična neravnovesja vzrok ali posledica motnje.

Kaže tudi, da je pri motnji separacijske anksioznosti pretirano reaktiven center za strah (amigdala). Ta se že na možnost ločitve odzove kot na nevarnost dokončne in nenadomestljive izgube, zaradi česar prek stresne osi aktivira stresni odziv telesa, ki se nato izraža v obliki različnih simptomov anksioznosti.

Psihološka ranljivost – družinske okoliščine

Družinske okoliščine pomembno in pogosto dokončno vplivajo na to, ali se bo pri ljudeh, ki so zaradi nevrobioloških značilnosti bolj nagnjeni k razvoju motnje separacijske anksioznosti, ta tudi v resnici razvila. Neustrezno vedenje staršev (ali za otroka razvojno pomembnih oseb, na katere je navezan), ki lahko vodi v razvoj motnje separacijske anksioznosti, pa je lahko – protislovno – tudi diametralno nasprotno. Na eni strani so starši, ki otroka zanemarjajo, ga celo kot dojenčka puščajo samega ali v skrbi različnih oseb, tako da ne more ustrezno razviti varnega stila navezanosti. Majhni otroci do psihološkega rojstva namreč nujno potrebujejo konstantno osebo, na katero so navezani in ki se v ustreznem odnosu vede za predvidljivo in dosledno. Le tako se lahko otrok varno naveže in odnos ustrezno ponotranji: čustveno se zaveda, da je drugi osebi pomemben tudi takrat, ko je od nje začasno ločen, oziroma da ločitev ne pomeni zapuščanja. Dolgotrajna in nepredvidljiva materina zapuščanja so za otrokov psihološki razvoj izrazito rušilna (zlasti do petega leta starosti), dokler otrok še nima nevroloških zmogljivosti za ponotranjanje v dolgoročni spomin. Kadar je v tem obdobju stik z materjo prekinjen, otrok to doživlja, kot da matere ni več in je tudi nikoli več ne bo.

Na drugi strani so starši, ki so do svojega otroka pretirano, celo patološko navezani (z otrokom so čustveno zliti v eno) in posledično pretirano zaščitniški. V takem odnosu otrok nima ne časa ne priložnosti, da bi lahko razvil ustrezne mehanizme za čustveno in osebnostno samostojnost, pa tudi za premostitev stiske ob ločitvi z občutji domotožja in pogrešanja. Otrok potrebuje ravno pravo mero izkušenj, da začasne ločitve niso nič hudega in problematičnega, pridobi pa jih lahko le z občasnim izpostavljanjem (ko ga denimo oče za nekaj ur prevzame v svojo skrb, ob mamini krajši odsotnosti mame, z vstopom v vrtec …).

Za zdrav razvoj otroka je torej ključna ustrezna podpora njegovih stvarnih potreb na različnih razvojnih področjih. Prav zato je nadvse pomembno, da starši otroku niti ne pripisujejo niti pred njim odigravajo svojih stisk ob ločitvi od njega, saj mu utegnejo po nepotrebnem vzbuditi ali okrepiti anksioznost.

Psihološka ranljivost – tvegane osebnostne lastnosti

Potrebe po druženju so v določeni meri vrojene in se kažejo kot temperament, še preden otrok oblikuje svojo osebnost. Primarna potreba po telesnem stiku, bližini in ljubkovanju se razlikuje že med novorojenčki.

Neusklajenost potreb in dednih značilnosti je lahko problematična pri posvojenih otrocih, ker si s starši pogosto ne delijo temperamenta.

Tudi pri motnji separacijske anksioznosti je tvegana osebnostna lastnost izrazit nevroticizem oziroma manjša čustvena stabilnost.

Psihološka ranljivost – travmatični dogodki in drugi stresorji

Motnja separacijske anksioznosti se pogosto razvije pri ljudeh, ki so že zgodaj v življenju utrpeli izgubo ali grožnjo izgube bližnjega (denimo smrt ali hujša bolezen starša). Včasih je lahko povod za razvoj motnje separacijske anksioznosti preusmeritev pozornosti staršev na sorojenca, ki zaradi bolezni daljše obdobje potrebuje več pozornosti in skrbi.

Na razvoj motnje vplivajo tudi zgodnje in dolgotrajne ločitve od staršev, njihova pogosta odsotnost zaradi delovnih obveznosti in nekateri drugi dejavniki, ki motijo konstantnost in stabilnost otrokovega okolja, kot so pogoste selitve, ki imajo za posledico prekinitev stikov z ljudmi, na katere je bil navezan. Primer, ki je še posebno problematičen, so migracije, zlasti v primerih, ko otroke ločijo od staršev.

Separacijska stiska je normalen in pričakovan psihološki fenomen, ki pri vsakemu otroku nastopi okrog sedmega, osmega meseca življenja, na prehodu iz tako imenovane faze simbioze z materjo (oziroma s primarnim skrbnikom, ki prevzame vlogo matere) v separacijski proces (faza diferenciacije). V tej razvojni fazi otrok čustveno še ne razlikuje sebe od mame (ali primarnega skrbnika), vendar že razlikuje med materjo in drugimi osebami. Zato v materini odsotnosti otrokov notranji svet razpada.

Kadar otrokov razvoj poteka po običajnih in zdravih razvojnih smernicah, pretirani strah ob ločevanju večinoma izzveni med tretjim in četrtim letom starosti, ko otrok doseže tako imenovano psihološko rojstvo in postane čustveno celostna osebnost. Večina otrok že ob vstopu v vrtec zmore brez hujših stisk ali kriz prenesti vsakodnevno nekajurno ločitev od matere. Navadno je potrebno krajše obdobje prilagajanja. Večina otrok se zmore v času materine odsotnosti razmeroma hitro (od nekaj dni do največ nekaj tednov) zadovoljivo čustveno opreti na »nadomestno« mamo, denimo na vzgojiteljico ali varuško, pozneje pa na učiteljico.

Nekateri otroci tega ne zmorejo. Še po tretjem ali četrtem letu starosti ob ločitvi doživljajo hude stiske, zbolevajo ali postanejo povsem otopeli. Takim otrokom razvojno ni uspelo zadovoljivo ponotranjiti predstave o mami in o njunem odnosu. Ob ločitvi povsem izgubijo stik s temeljnim občutkom varnosti.

Separacijske stiske so resnično zelo hude; če jim je otrok neusmiljeno izpostavljen, lahko zapustijo težke psihološke posledice v poznejšem življenju. Kadar predstave o materi zaradi oblike navezanosti, ki za otroka ni bila dovolj čustveno varna, niso ustrezno ponotranjene, ob ločitvi za otroka matere dobesedno ni – ne obstaja in se ne bo nikoli vrnila. Ti strahovi pri otrocih sprožijo tako močan stresni odziv (aktivira se tudi sicer preveč odzivna amigdala), da ga lahko možgani izključijo le tako, da otroka pahnejo v globoko depresijo in celo v samomorilno obnašanje. Notranja bolečina je namreč neznosna.
Če se tovrstne neprijetne izkušnje ponavljajo ali pa trajajo dalj časa, otrok tudi v navzočnosti mame njene predstave ne ponotranja, pač pa jo le spremlja in nadzira – v paničnem pričakovanju, kdaj ga bo spet doletela podobna strašljiva izkušnja. Taki otroci so nenehno na preži, kar mnogi med njimi prenesejo tudi v odraslost, le da mater pogosto nadomesti strah pred izgubo partnerja, otrok … Separacijske stiske so pogosto tako močne, da se motnji separacijske anksioznosti pogosto pridruži posttravmatska stresna motnja.

Pri odraslem človeku z motnjo separacijske anksioznosti se ob vsaki grožnji izgube prikličejo čustveni spomini trpljenja ob izgubi. Pogosto jih sploh ne razume in se tudi ne zaveda, od kod izhajajo. Vsak obet ločitve namreč doživlja kot grožnjo dokončne izgube, ki jo želi na vsak način preprečiti. Če je ne more, ga preplavi anksioznost ali pa se izključi od čustvovanja, čemur sledi depresija.
Značilne situacije, ki lahko sprožijo patološko tesnobnost, so odhod od staršev, rojstvo otroka, izguba partnerja, odhod otrok od doma, selitev, menjava službe, včasih celo odhod na dopust … Čeprav smo kot odrasla oseba sposobni izpeljati in preživeti ločitev, utegnejo tovrstne situacije v nas vzbuditi podobne občutke – razpad samopodobe ali samovrednotenja. Človek si očita, da je do ločitve prišlo zato, ker je slab, ker se ni dovolj potrudil ...
Lahko pa nastopijo tudi občutki, da brez druge osebe ne bomo mogli preživeti (izguba smisla, praznina, strah pred smrtjo ...). Vse to se utegne izražati v obliki nedoločenih, vendar zelo močnih tesnobnih simptomov, ki se lahko stopnjujejo vse do paničnih napadov ali pa kot močni depresivni občutki ter različne telesne težave.

Pri obvladovanju, zlasti blaženju simptomov anksioznosti, so lahko v zadovoljivo pomoč tehnike sproščanja, dihalne vaje, meditacija in zmerna telesna dejavnost. Več o tem si preberite v poglavju Samopomoč.

Zakaj svetovanje ali samopomoč ni dovolj? 

Občutek varnosti in samostojnosti ter zdravo pogrešanje ob začasnih ločitvah so zmogljivosti, ki se v procesu osebnostnega in čustvenega zorenja oblikujejo skozi odnos s pomembnim drugim. Kadar je proces ponotranjanja varnega odnosa iz takih ali drugačnih razlogov moten ali nezadovoljivo izpeljan do konca (psihološko rojstvo), tega primanjkljaja nikakor ne moremo nadomestiti sami. Varne in stabilne celostne predstave o sebi in o pomembnih drugih gradimo v odnosih. Enako velja za samopodobo, zaradi česar jo lahko tudi spreminjamo ali rekonstruiramo izključno v odnosu s čustveno pomembno osebo.Ljudje z motnjo separacijske anksioznosti v življenju razvijejo obrambne strategije, ki jih uporabljajo, da bi se izrazito močnim simptomom anksioznosti in depresivnosti izognili ali jih vsaj omilili. Tovrstne prilagoditve oziroma neustrezni načini spoprijemanja s tesnobo, motnjo seveda le poglabljajo in utrjujejo. Če ima človek z motnjo separacijske anksioznosti otroke, obstaja zelo velika verjetnost, da bo svojo stisko bolj ali manj posredno prenesel tudi nanje, da bodo torej tudi tí ob njegovem ravnanju razvili to motnjo. V nemoči, da bi se izognil nerazumljivo veliki stiski, si človek z motnjo separacijske anksioznosti prizadeva vzdrževati nadzor nad okoljem in bližnjimi, kar je lahko zelo frustrirajoče. Partnerji ljudi, ki trpijo za motnjo separacijske anksioznosti, se pogosto počutijo, kot da so ves čas na očeh ali celo na povodcu. Tovrstni nadzorovalni ukrepi so seveda pogost vir sporov ter nenehne jeze, strahu in nezadovoljstva, kajti naj se partner še tako ustrezno obnaša, to ne bo utrdilo in stabiliziralo občutka varnosti. Porušen občutek varnosti in stabilnosti je namreč pri človeku z motnjo separacijske anksioznosti kot sod brez dna.
Trajni občutek varnosti lahko nastopi le ob pomoči dolgotrajnega procesnega postopka rekonstruktivnega odnosa s psihoterapevtom.

•        če simptomi vplivajo na vaše delo, medosebne odnose ali druga življenjska področja,
•        če se vam zdi, da utegne biti vaša tesnoba povezana s telesnimi zdravstvenimi težavami,
•        če ste depresivni, imate težave z odvisnostjo od drog/alkohola oziroma imate druge duševne težave, 
•        nemudoma, če nastopijo samomorilne misli!

Za osebe, ki jih pesti pretirana separacijska anksioznost, je priporočljivo, da najprej opravijo zdravniški pregled, s katerim je mogoče izločiti druge možne vzroke zanjo. Če je oseba potrjeno dobrega zdravja, je priporočljivo diagnosticiranje motnje pri psihiatru ali psihologu.

Najpomembnejši korak pa je vključitev v obravnavo pri psihoterapevtu.

Diagnoza

Motnjo separacijske anksioznosti so šele nedavno prepoznali in umestili v diagnostično kategorijo. Ta motnja je pogosto, zlasti pri moških, prikrita in težje prepoznavna.

Strah in stiska pred ločitvijo mora pri odraslih trajati vsaj pol leta; če traja manj, gre za prehodne, navadno prilagoditvene motnje. Seveda za diagnozo ni dovolj ne čas trajanja simptomov in ne posamezni simptomi, saj ti ne podajo celovite klinične slike. Za diagnozo so potrebni še vsaj trije od naslednjih kriterijev:

·        anksioznost mora biti posledica strahu pred ločitvijo (od doma, od pomembnih oseb …) in razmeroma neodvisna od drugih (tudi pridruženih) anksioznih motenj,
·        vse somatizacije (glavobol, gastrointestinalne težave, bolečine v hrbtu …) se morajo sprožati šele ob napovedi ločitve ali pa se takrat občutno poslabšati,
·        ponavljajoče se nočne more, ki so vsebinsko vezane izključno na zapuščanje,
·        ponavljajoča se stiska ob napovedi ločitve od pomembnih oseb,
·        pretirana in neupravičena skrb za zdravje in blagostanje bližnjih,
·        vztrajne skrbi, povezane z varnostjo bližnjih oseb, strah, da se jim bo pripetila kaka nesreča, da jih bodo ugrabili …

Pomembnejši kriterij za diagnosticiranje je tudi opuščanje obveznosti na račun izogibanja zapuščanja, kot je denimo izogibanje poslovnim potovanjem.

Psihiater to diagnozo postavi takrat, ko simptomov motnje separacijske anksioznosti ne pojasnjujejo druge duševne motnje (zlasti prilagoditvene motnje na spremembe, agorafobija, socialna anksioznost in motnje avtističnega spektra).

Zdravljenje

 

Primarno zdravljenje motnje separacijske anksioznosti je psihoterapija. Za lajšanje simptomov anksioznosti in depresivnosti utegne zdravnik specialist psihiater predpisati tudi zdravila (najpogosteje so to antidepresivi), vendar je v vsakem primeru priporočljiva kombinacija s psihoterapijo.

Ker gre pri motnji separacijske anksioznosti v prvi vrsti za težave s temeljnim občutkom varnosti in samostojnosti, je za zdravljenje koristna predvsem dolgotrajna procesna razvojno usmerjena analitična psihoterapija, v okviru katere pacient in psihoterapevt vzpostavita korektivni odnos, ki ga pacient sčasoma ponotranji. Ponotranjenje dovolj dobrega korektivnega odnosa je namreč edino dolgoročno zdravilo za motnjo separacijske anksioznosti, saj omogoča oblikovanje občutka varnosti – tudi ob začasni ločitvi.

Zdravljenje te motnje s procesno psihoterapijo ima navadno ugodno napoved, zato sodi med razmeroma dobro ozdravljive motnje, zlasti če se psihoterapevtska obravnava začne čim bolj zgodaj, najbolje po prvem izbruhu simptomov.

Podoben učinek kot zdravila – hitro blaženje simptomov, le da brez neželenih učinkov – imajo tudi druge terapevtske tehnike, denimo medicinska hipnoza, ki jo je mogoče priključiti dolgotrajni in procesni psihoterapevtski obravnavi.

Simptome lahko v določeni meri lajšajo tudi metode samopomoči, predvsem pri šibki in zmerno izraženi motnji.