Psihoterapija

Psihoterapija je zdravljenje duševnih težav ter reševanje čustvenih in medosebnih težav ob pomoči psiholoških sredstev. Cilj procesa je odstraniti ali modificirati obstoječe simptome in spremeniti moteče oblike vedenja ter obenem spodbujati osebno rast in razvoj za doseganje kakovostnejšega življenja.

Psihoterapija je dolgotrajen in zahteven postopek zdravljenja, s katerim je mogoče pomagati ljudem, ki trpijo zaradi posameznih duševnih težav, motenj ali bolezni. Če niso zdravljene, je večina duševnih motenj trajnih ali pa celo napredujejo. Verjetje v spontano ozdravitev je iluzija. Bolezen se po praktični plati kaže kot motnja v urejanju življenja. Za psihoterapijo velja, da lahko v nekaterih primerih spremeni in popravi tisto, česar ne more urediti nobena druga oblika zdravljenja.

Zelo pomembno je, da ima psihoterapevt dobro temeljno znanje, poleg tega pa premore široko razgledanost na različnih področjih psihoterapije. Ustrezno usposobljen strokovnjak ima temeljna znanja s področja psihologije, klinične psihologije ali psihiatrije in je dodatno usposobljen (specializiran) za izvajanje psihoterapevtskega zdravljenja.