Kakšni so dovolj dobri starši?

Za zdrav ter uspešen osebnostni in čustveni razvoj otrok potrebuje varen odnos z odraslimi – s starši ali z osebami, ki jih nadomeščajo. Ni treba, da so starši idealni, da bi otroku dali vse, kar potrebuje. Zadošča, da so dovolj dobri.

V odnosu sta dve strani – starši in otrok –, ki vsaka po svoje oblikuje navezanost. Toda treba je vedeti, da je ta odnos po moči zelo nesorazmeren. Večino resnične moči imajo starši, otroci pa je imajo le toliko, kolikor jim jo starši dodelijo. Starši imajo moč zato, ker je otrok popolnoma odvisen od njih in ker zaradi svoje objektivne nezrelosti še ne zmore v veliki meri nadzirati svojih impulzov in posledično svojega ravnanja. 

Odrasli naj bi to zmogli, saj je eden od pomembnih dosežkov zorenja prav oblikovanje družbeno sprejemljivih načinov zadovoljevanja svojih teženj. Prav zato večji del odgovornosti za to, ali bo odnos dovolj dober, nosijo predvsem starši. 

 

 

Otrok ne potrebuje idealnih staršev,

zadoščajo mu dovolj dobri. 

 

 

Dovolj dobra mama 

Mama je prva oseba, s katero otrok vstopi v odnos. Mama lahko otroka v odnos povabi, lahko je torej sprejemajoča, usmerjena na otroka ter na njegove zmožnosti in potrebe – lahko pa na središčno mesto postavi sebe.

Mlade mame pogosto tožijo o pritisku »okolja«, češ, kaj vse morajo narediti za svojega otroka, da bi bile dovolj dobre. Pri tem pa pozabljajo, da namesto da bi pogledale svojega otroka in to, kar jim ta sporoča o sebi, gledajo druge; ne vidijo otroka in njegovih posebnosti.

K sreči je dandanes mami na voljo veliko stvari, namenjenih prav temu, da ji olajšajo to lepo, vendar tudi nadvse naporno obdobje, v katerem se skuša uglasiti na dojenčka, se mu brezpogojno ponuditi, obenem pa ohraniti tudi sebe. Treba je poskrbeti za dojenčka, tudi sredi noči, vendar se je treba tudi vsaj za silo naspati in najti kak trenutek časa samo zase in za partnerstvo. Na voljo je marsikaj: od pripomočkov za spremljanje razvoja otroka, ko je še v maminem trebuhu, do plenic za enkratno uporabo, od vozičkov, v katere se ni treba več sklanjati, do vrste igrač in uporabnih pripomočkov. Vse to naj bi mami in otroku pomagalo graditi vez, drži pa tudi, da včasih postane celo breme, saj se mora namesto z otrokom ukvarjati s pripomočki …

Čas, ko iz skupnosti dveh postanemo skupnost treh ali več oseb, je obdobje velikih sprememb, tako navznoter kot navzven. Toda kot je neka mama pred rojstvom mlajšega razložila svojemu starejšemu otroku: »Ko nas bo več, se ljubezen ne bo delila, ampak se bo širila.«

Prav to, kako razširiti zmogljivost za ljubezen, ne pa je prenesti s partnerja ali celo s sebe na otroka, je mamina prva in obenem najpomembnejša naloga. Čas je omejen, to drži, naši občutki in čustva pa niso, lahko jih je dovolj za vse: za otroke, partnerja in tudi zase. Če sta otroku na voljo toplo naročje in pozornost, kadar ju potrebuje, mu bomo dali dovolj dobro popotnico za življenje.

Mama ne sme zapasti v vlogo požrtvovalne popolne matere, kajti le zadovoljna mama je lahko dovolj dobra mama. Zadovoljna mama si dovoli biti še kaj drugega kot zgolj idealna mama, ki je ves čas na voljo. S tem, ko dovolj dobro skrbi zase, otroku sporoča, da je skrb zase enako pomembna kot skrb za druge. To pa je pomemben zgled, ki prispeva, da otrok postane odgovoren tudi do sebe, ne le do drugih.

Mame, ki se po vrnitvi v službo trudijo, da bi bile docela predane mame in enako predane zaposlene, se prej ali slej izčrpajo ter postanejo napete in zagrenjene, saj je to preprosto nemogoče. Pri tem neredko pozabijo, da so zdrave meje, ki jih postavljamo drugim (sem sodi tudi otrok) in sebi, naslednji pomemben zgled za otroka.

Če bodo otroku (in drugim osebam okrog sebe) zmogle po potrebi reči ne in ga usmerjati k samostojnosti – sprva je to morda samostojna igra –, bodo zanj naredile več dobrega, kot če ga zasipajo in animirajo z vrsto bolj ali manj skupnih/vzgojnih dejavnosti. Marsikdaj je pomembneje otroka zgolj pocrkljati in z njim poklepetati, kot pa z njim početi nekaj »koristnega«.

Tujega jezika se bo že še naučil, jezik ljubezni pa mu lahko prenesemo samo mi, starši.

Prav nič ni narobe, če je otroku kdaj dolgčas, ni mu treba nenehno ponujati vrste interesnih dejavnosti. Sam mora namreč ugotoviti, kaj si želi in kaj ga zanima. Tega, kdo je in kaj hoče, zagotovo ne bo našel ne v tablici ne pri strokovno vodeni telovadbi.

Dovolj dobra mama:

·       se zna vrniti v preteklost, zato se zmore uglasiti z otrokom in se vživeti vanj, 
·       se zmore odzivati na dojenčkove potrebe, torej ve, kaj narediti, kadar otrok zajoče z določenim tonom,
·       zmore zarisati jasne meje,
·       od otroka pričakuje in zahteva, kar zmore sam,
·       z otrokom soustvarja varno navezanost.

Da bi bila mama lahko dovolj dobra:

·       mora biti sposobna čustvenega odzivanja ter odzivanja na otrokove potrebe – to sposobnost zmore razviti oseba, ki je v otroštvu tudi sama izkusila uglašenost z drugo osebo,
·       mora biti sposobna ljubiti, torej dajati in sprejemati ljubezen; biti mora tudi sposobna namenjati prednost otrokovim potrebam pred svojimi ter puščati in podpirati otroka pri prizadevanjih po osamosvojitvi.

Prvi pogoj, da lahko mati razvije te lastnosti, je opora drugih – da se lahko v primeru, da potrebuje pomoč, zanese na partnerja in širšo družino.

Zato pravimo, da je oče pomemben že od rojstva, saj »varuje zunanje meje simbioze«. To pomeni, da s svojim ravnanjem materi ponuja dovolj varno in stabilno okolje, da se lahko čustveno usmeri predvsem na dojenčka. 

Odnos z mamo je okolje, v katerem otrok zori

Če bomo svojemu otroku dali preveč ali premalo (zaščite, zahtev …), mu bomo s tem otežili ali onemogočili ustrezen osebnostni razvoj, kar pomeni, da ne bo razvil primernih prilagoditvenih mehanizmov. Ti so namreč orodja za uspešno spoprijemanje ter obvladovanje zahtev in odgovornosti, ki jih prinaša odraslo življenje. 

Prilagoditvene imenujemo tiste osebnostne funkcije, ki med drugim omogočajo:

·       oblikovanje uspešnih taktik in strategij za srečevanje z ovirami in njihovo premagovanje: denimo kako se postaviti zase na družbeno sprejemljivo način, ki hkrati omogoča sobivanje in sodelovanje, 
·       ustrezne meje med sabo in svetom ter med svojimi predstavami in stvarnostjo, 

·       stabilno in pozitivno samopodobo ter samozaupanje, ki se oblikujeta ob stvarnem preverjanju svojih zmožnosti in meja, 
·       vzpostavljanje konstruktivnih in zadovoljujočih medosebnih odnosov, 
·       zrele obrambne mehanizme, ki pomagajo pri spoprijemanju s težavami, z neuspehi, zavrnitvami in realnimi omejitvami.

Pomembno je še vedeti, da otroci niso dolžni skrbeti za zadovoljevanje naših čustvenih potreb (denimo nadomestiti pomanjkanje partnerjeve naklonjenosti) in da niso slabi otroci, če ne zadovoljijo naših pričakovanj ali ambicij.

In še to: niti dva otroka nimata enakih potreb. Zato ima starševski trud, da bi z vsemi sorojenci ravnali enako, enake posledice, kot če bi skušali vse različno stare otroke prisiliti, naj pojedo enako količino enake hrane. Najverjetneje bi bili eni presiti, drugi pa še vedno lačni. Enako velja za ljubezen, pozornost, skrb, igro, ljubkovanje … Otroci imajo različne potrebe in naloga staršev je, da jih prepoznajo in se nanje ustrezno odzovejo.

Dovolj dober oče

Tako kot velja, da lahko biološko mamo nadomesti druga ustrezna oseba (posvojiteljica, babica, oče v materinski vlogi …), lahko tudi očeta nadomesti ustrezna druga oseba, ki odigra njegovo vlogo. Za otrokov zdrav razvoj je potrebno, da ima ob sebi odrasle osebe, ki odigrajo materinsko in očetovsko vlogo. To nikakor ne pomeni, da otroci, ki odraščajo ob eni osebi (največkrat gre za mamo), ne morejo odrasti v čustveno zrelo osebo, vendar utegne biti tako odraščanje napornejše tako za mamo kot za otroka, poleg tega zahteva več truda na obeh straneh.

Razliko med materino in očetovo vlogo bi lahko opredelili s tem, da je mati pomembna za varno navezanost, oče pa za varno izpeljavo procesa osamosvajanja (separacija).

Zmote

Veliko je bilo napisanega o vlogi in pomenu mame v otrokovem razvoju, očetova vloga pa je pogosto zanemarjena ali stereotipizirana.

Ena od najpogostejših zmot je, da mama ponuja varnost, oče pa je zadolžen za postavljanje meja. Kako naj mama vzgaja otroka, če mu ne postavi nobene meje? In kako naj oče vzpostavi odnos z otrokom, ki ob njem ne čuti varnosti?

Druga zmota je, da postane oče za otroka pomemben šele po določeni starosti, denimo po prvem, tretjem ali petem letu starosti. Oče je za otrokov razvoj pomemben že od vsega začetka, od spočetja naprej.

 

Vloga očeta: najprej varuje meje simbioze … 

Odnos med mamo in očetom vpliva na otrokov razvoj že med nosečnostjo, saj se zaskrbljenost, negotovost ali kaka druga materina stiska odraža že na razvoju zarodka. 

Po rojstvu pravimo, da oče »varuje zunanje meje« simbioze med mamo in otrokom. To pomeni, da s svojim odnosom do njiju daje mami ustrezno oporo in čustveno varnost, ki ji omogočita, da se čustveno posveti predvsem navezovanju odnosa z dojenčkom, torej omogoči oblikovanje kakovostne simbioze med njo in dojenčkom. 

Obenem mami daje možnost, da občasno izstopi iz materinske vloge v vlogo partnerke oziroma odrasle ženske in da si občasno preprosto odpočije.

… nato spodbudi razločevanje

Že v drugi polovici prvega leta otrokovega življenja se začne proces  osamosvajanja  (separacija),  izstopanja iz simbioze, v katerem je oče aktiven dejavnik. 

Pred desetletji, ko je v družini pogosto živelo po več generacij, je za otroka poleg mame skrbelo še več odraslih (babica, dedek, teta …). 

Otrok je v varnem stiku z drugimi odraslimi začel prepoznavati razlike med njimi in naposled tudi med mamo in seboj (proces razločevanja – diferenciacija). Tako je spoznaval, da lahko varnost in ugodje ponujajo različni odnosi in ravnanja, da so torej razlike varne. 

Zadnja desetletja navadno živi skupaj le osnovna družina (mama, oče in otroci), zato je – poleg matere – oče edina odrasla oseba. Prav zato je s svojo navzočnostjo in z ukvarjanjem z otrokom ključen za vnašanje varne različnosti.

… podpre samostojno dejavnost

V naslednjem obdobju se očetova vloga samo še krepi. S podpiranjem samostojnih, vendar varnih dejavnosti otroku pomaga graditi samozaupanje. Spomnimo se na situacijo, ko otrok komaj shodi. Oklepa se materine roke, oče pa ga vabi, naj spusti roko, se oddalji od mame, samostojno naredi korak ali dva in se varno ujame v njegove roke. Kako navdušen in ponosen je otrok, ki mu to uspe – varen cilj mu daje spodbudo za nove, čedalje pogumnejše samostojne izlete v svet.

Predstavljajte si, da mama sicer spodbuja otroka, naj naredi korak ali dva, vendar »tam zunaj« ni nikogar, ki bi ga vabil in pričakal, zaradi česar si otrok manj upa. Najti pa je tudi mame, ki skušajo otroka držati za roko še po tistem, ko je že sposoben samostojne hoje. Oče, ki je čustveno navzoč ob svojem otroku, s spodbujanjem njegove dejavnosti ter s postavljanjem ustreznih meja in zahtev podpira varno čustveno ločevanja od mame in tako pomaga prehoditi pot do psihološkega rojstva.

… in naposled pomaga oblikovati spolno vlogo

V otrokovem četrtem oziroma petem letu starosti postane oče najprej sinov tekmec za materino naklonjenost in mesto ob njej, zatem pa objekt za poistovetenje (identifikacija) s spolno vlogo. Deček bi bil torej najprej na očetovem mestu – namesto njega, nato pa bi postal tak kot oče in s tem na simbolni ravni zavzel njegovo mesto. 

Očetov odnos do sina ter odnos med materjo in očetom lahko podpre ugoden razplet tega obdobja. Če malega tekmeca ne »uniči« s pretirano strogostjo, vendar mu kljub temu ne odstopi svojega mesta ob materi, mu pomaga zavzeti realno mesto v družini in se obrniti proti vrstnikom. Če je dober »vzornik«, sinu omogoči postopno poistovetenje in s tem tudi možnost, da prevzame konstruktivne lastnosti moške vloge. V nasprotnem primeru utegne sin postati oziroma ostati materin čustveni partner (pravimo jim tudi mamini sinčki), ki nikdar ne zapusti njenega naročja. Mame, ki niso podprle sinovega osamosvajanja, so navadno tudi pretirano kritične in odklonilne do vsake druge ženske v sinovem življenju.

Deklica v tem obdobju z mamo tekmuje za očetovo naklonjenost in skuša mamo izriniti pri očetu. Če ji oče ponudi dovolj varne sprejetosti, vendar pri tem ne »koketira« za naklonjenost svoje male princeske, ki ga občudujoče gleda, se hči poistoveti z mamo in tako oblikuje svojo žensko vlogo. 

V nasprotnem primeru se seveda srečujemo z očetovimi punčkami, ki vse svoje partnerje primerjajo z idealnim očetom, oče pa je seveda ljubosumen na slehernega moškega v hčerinem življenju.

Zato mora oče od otroka zahtevati mamo »nazaj zase« ter pomagati in biti v oporo materi, ki se »ločuje« od svojega otroka. Delovati mora kot most med materjo in svetom, na drugi strani pa malčku dati pogum in podporo pri raziskovanju sveta ter mu ponuditi zaščito, če gre kaj narobe.

Oče je torej pomemben že vse od rojstva, njegova vloga pa se spreminja skladno z otrokovim zorenjem in se nadaljuje tudi v vseh fazah osebnostnega razvoja.

 

 

Če otrok živi s kritiko, se nauči obsojati.
Če otrok živi s sovražnostjo, se nauči bojevati.
Če otrok živi v sramotenju, se nauči sramu.
Če otrok živi v sramu, se nauči krivde.

Če otrok živi v strpnosti, se nauči potrpežljivosti.
Če otrok živi ob spodbujanju, se nauči samozaupanja.
Če otrok živi s pohvalo, se nauči ceniti.
Če otrok živi v poštenju, se nauči pravičnosti.
Če otrok živi v varnosti, se nauči zaupanja.
Če otroka cenijo, se nauči imeti rad sam sebe.
Če otrok živi v prijateljstvu in sprejemanju,
se nauči najti ljubezen v svetu.

(neznan avtor)

 

 

 

 

Otrok potrebuje pozornost. Starši so zanj zrcalo.

Pozornost in odzivi staršev otroku sporočajo, kdaj je zanje opazen – »viden in slišan«, kdaj je vreden pozornosti. Povejo mu tudi, kdaj je zanje dober, slab, sprejemljiv … Za otroka so starši edino merilo, zato je prepričan, da ga bodo enako videli tudi vsi drugi. Če naj se otroci počutijo opaženi, potrebujejo pozornost. Če naj se počutijo sprejeti, ljubljeni in cenjeni, potrebujejo pozitivno pozornost – pohvalo. Toda pohvala naj bo stvarna in usmerjena na spodbujanja otrokovega zadovoljstva s samim seboj.

Pohvale za dejanje ali dosežek ne povezujmo z otrokovo vrednostjo! Otrok naj se nauči veseliti svojih dosežkov in jih ceniti, ne sme pa se na osnovi njih vrednotiti. Zato naj bo pohvala namenjena spodbudi, naj se trudi zaradi sebe in ne zato, da bo zadovoljil naša pričakovanja ali nas razveselil.

Če otroci od staršev ne dobijo pozitivne pozornosti, bodo zato, ker potrebujejo opaženost, začeli iskati negativno pozornost. Pri iskanju starševske pozornosti so zelo izvirni, razpon njihovih sredstev pa je zelo širok: od močenja postelje, ugovarjanja, problematičnega vedenja, bolezni, težav v šoli in neustrezne družbe do uživanja alkohola ali drog, kriminala ali poskusa samomora.


V čem je razlika med pohvalo in spodbudo?

Otrok seveda potrebuje oboje, razlika pa je v tem, da pohvala vodi v ponavljanje osvojenega vedenja, ki ugaja drugim, medtem ko spodbuda usmeri k iskanju notranjega zadovoljstva. Kako?

Oglejmo si primer navajanja na kahlico. Večina staršev (dobronamerno) pohvali otroka za »napolnjeno« kahlico. Navadno slišimo besede, kot so: »Bravo, pridna, zelo dobro …« S tem starši sporočajo, da jim je otrokovo dejanje všeč, da so z njim zadovoljni. Otrok je vesel odziva staršev, vesel je, da jim je ugodil. S tem v njem spodbujamo pridnost, željo, da bi ustregel staršem, in prizadevanje, da bi bil deležen nove pohvale. Posledica tega je, da bo otrok vse življenje iskal načine, kako od ljudi dobiti pohvalo, saj bo ob tem čutil zadovoljstvo. Postal bo priden in ustrežljiv.

Povsem drugačno sporočilo pa prinaša spodbuda: »Poglej, kaj zmoreš, kako velik si že, kaj ti je uspelo …« V nasprotju s pohvalo je spodbuda usmerjena na otroka in poudarja njegove zmogljivosti, s tem pa v njem vzbudi ponos, zadovoljstvo s seboj. Spodbuda torej podpira njegovo samozaupanje. Otrok bo pozneje v življenju v večji meri iskal ta notranji občutek lastnih zmožnosti in zadovoljstva s seboj kot pa pohvalo svoje okolice. Tako bo samostojnejši, bolj notranje motiviran in zavzet.

Svoje nestrinjanje z ravnanjem drugega človeka, naj gre za odraslega ali otroka, navadno izrazimo s kritiko.

Ni pa vseeno, na kaj se nanaša kritika. Konstruktivna kritika se nanaša na dejanje, destruktivna na osebo v celoti, ker je naredila nekaj, kar nam ni všeč. Druga oblika kritike je rušilna za samopodobo in samospoštovanje. Prek destruktivne kritike se otrok nauči, da je takrat, ko naredi nekaj, kar drugim ni všeč, zavrnjen kot oseba, da je slab. S tem človeka, na katerega naslovimo kritiko, potisnemo v obrambno držo, saj se počuti razvrednoten. 

Če konstruktivno kritiko dopolnimo tako, da izrazimo, kakšno ravnanje bi nam bolj ustrezalo, obstaja precej večja verjetnost, da bo otrok (ali odrasli) svoje vedenje spremenil.

Najučinkoviteje je, če po takem dejanju otroka seznanimo s posledicami (blatni čevlji → umazana tla) ter od njega zahtevamo, naj v skladu s svojimi zmožnostmi prevzame odgovornost za odpravljanje posledic. Namesto da se jezimo in ga grajamo, mirno in odločno zahtevajmo, naj počisti za sabo – in mu po potrebi razložimo, kako naj to naredi.

Destruktivna kritika, zavračanje otroka: »Pacek, spet si umazal tla!«, »Ne maram te, ker si, pacek, umazal tla!«

Konstruktivna kritika: »Ni mi prav (jezim se …), ker si umazal tla. Naslednjič si sezuj čevlje. Zdaj pa počisti za sabo.«

In še to: otroku se ne bojmo izreči zdrave kritike in ga ne poskušajmo vzgajati samo s pohvalami. V čustveno varnem odnosu, če torej otrok ve, da ga imajo starši radi – ne glede na njegove uspehe ali neuspehe –, ima konstruktivna kritika zelo pomembno mesto. Pohvala namreč spodbudi ponavljanje že osvojenega vedenja (ki ugaja tistemu, ki hvali), medtem ko kritika spodbudi iskanje novih rešitev, torej novo učenje. Zato je lahko ustrezno izražena dobronamerna kritika tudi dobra spodbuda.

Še več, otroci, ki so jih starši samo hvalili, to pričakujejo tudi od drugih, zato utegnejo že predlog za izboljšanje doživeti kot kritiko sebe, pri tem pa občutiti čustveno stisko, namesto da bi dobronamerni predlog razumeli kot podporo napredku.

Zato …

Hvalimo ali grajamo otrokova dejanja in ne otroka.
Pohvale ali graje izražamo brez vrednostnih sodb.
Pohvale skušamo izražati v obliki spodbud.
Otroka spodbujamo, naj se trudi zaradi sebe in ne zato, da bo zadovoljil naša pričakovanja.
S svojimi čustvenimi odzivi v otroku ne vzbujamo občutkov krivde ali sramu, marveč spodbujamo občutek odgovornosti.
Otroka imamo radi tudi takrat, ko nas ujezi ali razočara – to mu tudi pokažemo.

 

Starši na najrazličnejše načine pripravljajo starejšega otroka/otroke na rojstvo novega družinskega člana. Največkrat jim skušajo predstaviti dobre plati tega, da je v družini več otrok, češ da se bodo skupaj igrali, da ne bodo več sami … Ne glede na priprave pa otrok ob prihodu novega družinskega člana doživlja različne, tudi neprijetne občutke, na katere se tudi različno odziva. 

Prihaja tekmec ... in z njim negotovost

Predstavljajte si, da žena reče možu: »Ker te imam tako rada in ker mi je s tabo tako lepo, sem se odločila, da v družino pripeljem še enega moža. Prepričana sem, da se boš z njim dobro razumel, skupaj bosta lahko počela veliko stvari, recimo hodila na tekme ali pa si pomagala pri domačih opravilih. Oba bosta enako moja in oba bom imela enako rada. Upam, da si enako vesel kot jaz.« Se vam zdi, da bi bil mož (ali žena) tega vesel?

Niti najmanj, jasno, saj gre za tekmeca za naklonjenost. Enako doživlja starejši otrok. Mama se prve mesece najbolj posveča dojenčku, starejši otrok nenadoma ni več v središču pozornosti, vse občudovanje in navdušenje je namenjeno »vsiljivcu«. Starejši otrok je zato upravičeno ljubosumen in jezen na starše. Sočasno je v stiski, saj se mu zdi, da ga mama zapušča, da ga nima več tako zelo rada kot prej …

Starši od otroka pogosto (odkrito ali prikrito) pričakujejo, da bo z njimi delil veselje ob prihodu dojenčka. Ker ima starejši otrok starše rad in ker jih ne želi razočarati, svoje neprijetne občutke potlači in si dovoli čutiti le tisto, o čemer meni, da starši želijo od njega. 

Starejši otrok potrebuje razumevanje

Da se to ne bo zgodilo in da bo novo rojstvo za otroka čim manjša čustvena obremenitev, poskrbite, da mu v prvih mesecih po rojstvu sorojenca namenite čim več pozornosti in ljubezni. Ni dovolj, da se s starejšim otrokom več ukvarja oče ali stari starši – da se ne bo čutil zapuščen, potrebuje tudi več mamine pozornosti. Otroku dovolite, da izraža vse občutke, z njim se vnaprej pogovorite tudi o tem, da bo čutil ljubosumje in jezo. Povejte mu, da ga boste imeli še naprej radi, četudi ne bo navdušen nad dojenčkom in vami, ki ste ga prinesli domov.

Otroci ob rojstvu sorojenca navadno občutijo večjo ali manjšo stisko in ljubosumje. Povabite ga k dojenju in previjanju, da se ne bo čutil izključen iz vajinega odnosa. 

Ne pričakujte, da bo z veseljem čuval mlajšega tekmeca za vašo ljubezen ali da se bo raje igral z njim kot z vrstniki. Zavedajte se, da se ti občutki pojavljajo tudi pri zelo majhnih otrocih, celo pri tistih, ki se vam zdijo še premajhni, da bi se z njimi lahko vnaprej pogovorili.  Ti bodo svoje občutke izražali s spremenjenim vedenjem (nagajivost, uporništvo, jokavost …). nemara tudi s telesnimi težavami ali z boleznimi. Oboje lahko nastopi tudi pri starejših otrocih, težave pa se utegnejo kazati na vseh področjih, tudi pri šolskem uspehu. 

Starejših otrok v nobenem primeru ne kritizirajte ali zavračajte zaradi njihovih občutkov do novega družinskega člana, ampak jim s svojim odnosom in z ravnanjem pomagajte prebroditi stiske, ki jih pri tem občutijo.