Vprašalnik o pričakovanjih in zadovoljstvu s psihoterapijo

Spoštovani,

zanimajo nas vaša pričakovanja in zadovoljstvo s psihoterapijo. Vprašalnik je namenjen vsem, ki ste že obiskovali psihoterapijo ali jo še obiskujete. Prosimo vas, da odgovorite na vsa vprašanja. Rezultate raziskave bomo uporabili za izboljšanje komunikacije in odnosa med klientom in psihoterapevtom.

Spol: M Ž

Starost:

Stopnja izobrazbe: 4 5 6 7 8

Status: samski izvenz. sk. Poročen/-a razvezan/-a vdovec/-va

1. Starost ob vključitvi v psihoterapijo:

2. Pobuda za vključitev v psihoterapijo:

 • Sam/a sem se odločil
 • Ljudje iz okolice so mi predlagali (bližnji, sodelavci)
 • Napotil me je zdravnik

3. Psihoterapija je bila:

 • V okviru javnega zdravstva ali koncesionarjev
 • Samoplačniška (plačeval/-a iz lastnih sredstev)
 • Samoplačniška (plačevali so jo starši, partner….)

4. Zaradi psihičnih težav sem tudi: (možnih več odgovorov)

 • Jemal/-a zdravila
 • Obiskoval/-a psihiatra
 • Bil/-a hospitaliziran/-a

5. Diagnoza: (če jo poznate)

6. Razlog za vključitev v psihoterapijo:

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži)

1 2 3 4 5
a. Simptomi psihičnih ali osebnostnih motenj
b. Psihosomatske težave
c. Težave s samopodobo, uveljavljanjem ali postavljanjem mej
d. Težave z obvladovanjem čustev ali vedenja (npr. izbruhi jeze…)
e. Težave na delovnem mestu/pri šolanju
f. Težave v medosebnih odnosih
g. Akutna travmatična situacija (npr. izguba, bolezen, nesreča…)
h. Izgorelost
i. Motnje hranjenja
j. Težave v spolnosti
k. Alkohol, droge, druge zasvojenosti
l. Drugo

7. Spol psihoterapevta: M Ž

8. Pričakovanja od psihoterapije:

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži)

1 2 3 4 5
a. Da zmanjšam ali odpravim simptome psihičnih ali osebnostnih motenj
b. Da zmanjšam ali odpravim težave v medosebnih odnosih
c. Da bom lahko samostojno reševal težave
d. Da spoznam in spremenim sebe in svoje delovanje
e. Da zmanjšam ali odpravim težave pri delu/študiju
f. Da spremenim odnos drugih do mene
g. Da lažje prebolim izgubo
h. Da ne bom več imel težav v življenju
i. Da ne bom več čutil neprijetnih občutkov (npr. žalost, jezo, krivdo…)
j. Drugo

9. Pričakovanja od psihoterapevta

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži)

1 2 3 4 5
a. Da mi bo pomagal razumeti sebe in moje težave
b. Da mi bo pokazal način, kako naj razrešim svoje probleme
c. Da me bo vodil in mi svetoval
d. Da me bo poslušal, razumel in sprejel
e. Da me ne bo vrednotil ali obsojal
f. Da me bo znal pomiriti
g. Da mi bo na razpolago, ko mi bo težko ali hudo
h. Da me bo podpiral pri samostojnem iskanju rešitev za moje težave
i. Drugo

10. Proces psihoterapije sem (možen en odgovor):

 • Izpeljal/-a do konca
 • Predčasno zaključil/-a (prekinila)
 • Še obiskujem