Razlike med vrstami psihoterapije

 
Večina ljudi, ki se odloča za psihoterapevtsko pomoč, nima dovolj informacij  o tem, katera  od oblik psihoterapije bi bila najprimernejša za njihove težave.

Pri odločanju so lahko v pomoč informacije o razlikah med nekaterimi najpogostejšimi oblikami psihoterapije: analitično (psihodinamsko), vedenjsko-kognitivno in sistemsko.
 

 

Vprašalnik za IZBIRO PSIHOTERAPIJE

 

   Psihoterapija psihoterapevt  ANALITIČNA ali
PSIHODINAMSKA
PSIHOTERAPIJA
   Psihoterapija psihoterapevt VEDENJSKO-KOGNITIVNA TERAPIJA
   Psihoterapija psihoterapevt SISTEMSKA PSIHOTERAPIJA
Kaj zdravi - duševne motnje
- osebnostne motnje
- motnje prilagajanja na stres
- težave v odnosih
- duševne motnje, povezane s tesnobo in z depresijo
- simptome tesnobe
- težave v odnosih
Kako zdravi - spreminja doživljanje, čustva, mišljenje in vedenje
- odpravlja vzroke simptomov in motenj
- gradi zrelejšo osebnost in bolj pozitivno samopodobo
- spreminja odnose

-  spreminja mišljenje in vedenje

- zmanjšuje akutne simptome in/ali prek povezave med mišljenjem, vedenjem in čustvi omogoča nadzor nad simptomi 

- spreminja pogled na odnose, vloge in angažiranost družinskih članov
- spreminja odnose
- spreminja komunikacijo in vedenje
Cilji zdravljenja - odpraviti vzroke duševnih motenj
- spremeniti osebnost
- lajšati simptome
- spremeniti mišljenje, vedenje in čustva
- izboljšati partnerske in družinske
odnose
Kaj obravnava - čustva, doživljanje, motive, vedenje in mišljenje - simptome, mišljenje, vedenje in čutenje - komunikacijo, prepričanja in stališča
Način dela

Klient ob podpori terapevta samostojno raziskuje vzroke za svoje težave ter oblikuje in uresničuje najustreznejše načine za njihovo reševanje.

Terapevt uči klienta tehnike za obvladovanje težav, klient pa izvaja domače naloge.

 

Klienti se ob terapevtovi podpori učijo partnerskega pogovora in učinkovitejšega reševanja konfliktov.
Trajanje terapije - dolgotrajna, tudi več let - kratkotrajna, do nekaj mesecev - srednje dolga, od pol leta do dveh let
PrednostI - poglobljeni in trajni rezultati - hiter učinek na aktualne simptome - usmerjenost na odnose
Učinkovitost - počasi dosežen, vendar trajen rezultat, ki se krepi še več let po zaključku terapije - razmeroma hiter učinek, ki pa utegne sčasoma izzveneti; potrebno je obnavljanje naučenih tehnik - možen dolgotrajen rezultat, odvisno od ozadja težav

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis