Psihoterapevtski proces

Začetni individualni diagnostični pogovori so namenjen temu, da lahko v določenem delu procesa terapevt izbere najustreznejšo vrsto in obliko psihoterapije. Zatem se klient in psihoterapevt dogovorita o ustrezni obliki psihoterapije in skleneta terapevtski dogovor.