Testirajte se

Izpolnitev vprašalnika pomeni, da se strinjate s tem, da vaše rezultate anonimno uporabimo v raziskovalne namene.

REZULTATI VPRAŠALNIKA SO ZGOLJ INFORMATIVNA OCENA STANJA IN NE DIAGNOZA, ZATO NE MOREJO NADOMESTITI POGOVORA S STROKOVNJAKOM ALI Z OSEBNIM ZDRAVNIKOM!