Delavnica za obvladovanje jeze

Delavnica: Obvladajte jezo

Delavnico vodi Mitja Perat.

 

 

Čustva so zapleten sestavni del človekove duševnosti, ki ima nenadomestljivo vlogo tako pri obnašanju kot pri razmišljanju in motivaciji. Tudi jeza ima pomembno in koristno mesto v raznoliki paleti našega notranjega sveta.

Jeza je normalno, v večini primerov zdravo osnovno čustvo, ki nam je lahko v veliko pomoč, če pa ne obvladujemo njegove intenzivnosti in izražanja, nam škoduje pri delu, v medosebnih odnosih in v življenju nasploh. Sleherno čustvo ima svoje zakonitosti; če jih poznamo, lahko nam in našim bližnjim celo ponudi prednosti, ki presegajo zgolj razumsko predelavo. 

Komu je namenjena

Namenjena je posameznikom in posameznicam, ki se spopadajo z izbruhi jeze, na drugi strani pa tudi vsem, ki jeze sploh ne občutijo – ali pa je ne znajo ustrezno izražati.

Kako poteka

Udeležba je možna le z vnaprej plačano kotizacijo. Zadnji rok za plačilo/odjavo je sedem dni pred začetkom delavnice.

Kdaj poteka

Dan in ura

Ob sobotah med 9. in 14. uro. 

Datum

Na osnovi predhodnega dogovora.

Rok za prijavo

 

Cena

Cena udeležbe na delavnici znaša 179 evrov.

Prijava na delavnico