Pravice pacientov

Psihoterapija psihoterapevt
Pravice pacientov so določene z Zakonom o pacientovih pravicah.
Poudarjamo:

• Pacient ima pravico vprašati vse, kar zadeva metodo terapije, trajanje terapije (če ga je možno določiti), terapevtovo  usposobljenost in ceno terapije,

• Pacient lahko poišče drugo mnenje pri terapevtu po lastni izbiri.

• V profesionalnem odnosu med terapevtom in klientom je spolna intimnost neprimerna in pomeni kršitev poklicnega etičnega kodeksa. 

• Vsebine pogovorov na obravnavah so zaupne narave – terapevt jih ne posredovati naprej brez pacientovega izrecnega dovoljenja.

• Kadar se je za potek terapije potrebno posvetovati z drugimi strokovno usposobljenimi osebami (supervizor, zdravnik ...), si mora terapevt zagotoviti dokumentirano pacientovo soglasje.

• Pacient lahko kadar koli prekine s terapijo.
Psihoterapevta obvezuje še poklicni etični kodeks.

• Psihoterapevt izjemoma sme ali mora posredovati podatke iz obravnav tudi brez pacientovega privoljenja: kadar ta fizično ogroža sebe ali druge, v primeru bodisi fizične bodisi spolne zlorabe otrok, starejših ali oseb s posebnimi potrebami ter v kazenskem pregonu,

• V pacientovem interesu je, da ni sočasno vključen v več kot en psihoterapevtski proces iste oblike (po en individualni, skupinski ali partnerski), zato se je dolžan odločiti in izbrati samo enega od njih. Ni pa kontraindicirano, da bi bil sočasno vključen v procese različnih oblik (individualni in skupinski in partnerski oziroma družinski), vendar bi morali biti o tem obveščeni vsi terapevti.

• V pacientovem interesu je, da o vključitvi v psihoterapijo obvesti druge strokovnjake (osebni zdravnik, psihiater ...), kadar so ti vključeni v proces zdravljenja njegovih psihičnih težav.

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis