Psihoterapija

 
Ni vsaka psihološka pomoč psihoterapija


Psihoterapija ni odgovor na vse psihične težave, je pa večkrat najboljši, včasih tudi edini ustrezni način. Ampak treba je vedeti, kdaj in pri katerih pacientih jo je primerno in mogoče uporabiti.

 

Uporabo izraza psihoterapija bi omejili na tisto terapevtsko delovanje, ko imamo opraviti z motnjami ali boleznimi, za katere obstajajo znanstveno utemeljena psihološka razlaga nastanka, jasno opredeljene nosološke kategorije, izdelana pravila diagnostike in kjer tudi natančno vemo, kaj v tem zdravljenju deluje in kako deluje.

 

V vseh drugih primerih je bolje govoriti o oblikah psihološke ali drugačne pomoči, ki imajo lahko značaj pomoči v konkretnih čustvenih stiskah ali življenjskih težavah, značaj preventive ali pa so denimo podpora drugačnemu osnovnemu zdravljenju.

 

O psihoterapiji je treba reči, da to nikakor ni univerzalen način zdravljenja kar vseh motenj in bolezni. Pred odločitvijo o njem je potrebna natančna diagnostika in skrbno upoštevanje indikacij, pogojev in omejitev.

 

Gre za dolgotrajen in zahteven postopek zdravljenja, s katerim se v resnici lahko pomaga ljudem, ki trpijo zaradi določenih psihičnih motenj ali bolezni.

 

Brez zdravljenja je večina psihičnih motenj trajna ali napredujoča. Verovanja v spontane ozdravitve so iluzija. Bolezen pa se v svoji praktični posledici kaže kot motnja v urejanju življenja. Za psihoterapijo velja, da ima v nekaterih primerih moč spremeniti in popraviti tisto, česar ne more nobeno drugo zdravljenje.

 

Zelo je pomembno, da ima psihoterapevt dobro temeljno znanje in široko razgledanost na različnih področjih psihoterapije. Najprimernejši bo zato strokovnjak, ki ima temeljna znanja iz psihologije, klinične psihologije ali psihiatrije in je poleg tega dodatno usposobljen za izvajanje psihoterapevtskega zdravljenja.

 

To je še posebno pomembno v situaciji, ko imamo v resnici le peščico ustrezno usposobljenih psihoterapevtov, ko poklic psihoterapevt formalno sploh ne obstaja in se za psihoterapevta lahko razglasi kdorkoli, ko se vsevprek ponujajo metode, ki so bliže šamanstvu kot znanstveno utemeljeni psihoterapiji, in ko v pričakovanju zakonske ureditve tega področja na vrata trka množica posameznikov, ki po merilih, ki jih postavlja in zagovarja Združenje psihoterapevtov Slovenije, za takšno delo niso primerno usposobljeni.

 

(povzeto po:  mag. Branko Franzl v »Ni vse psihoterapija - pa tudi povsod ni potrebna«, Medicina danes. 2009)

 


Naročite se na PSIHOTERAPIJO

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis