Pogosta vprašanja o psihoterapiji -FAQ

 

                   

 

 

           

Ali lahko pričakujem, da po končani psihoterapiji ne bom več imel nobenih problemov v življenju?


Problemi in ovire so normalen del življenja. V psihoterapiji se usposobimo za to, da se z njimi bolje soočamo in jih uspešneje rešujemo.   

 

 

        

Ali mi bo psihoterapija pomagala, da bom lahko spremenil starše, partnerja, prijatelje....?


Ljudi ni moč spreminjati, če sami tega nočejo. Spreminjamo lahko le sebe, pa še v tem primeru so spremembe so možne le ob naši močni notranji motivaciji, da vztrajno spreminjamo vedenje v realnih problemskih situacijah. Drži pa, da se doživljanje  in odzivi ljudi spreminjajo, kadar se sami drugače vedemo. 

     

Ali lahko pričakujem, da me po zaključeni psihoterapiji nič več ne bo vznemirilo, da ne bom več čutil tesnobe, krivde, sramu…?

To je nerealno pričakovanje in nikakor želeno stanje, saj odsotnost negativnih občutkov močno ogrozi način življenja. Negativni občutki se bodo še naprej pojavljali, vendar v primernih situacijah in z obvladljivo intenzivnostjo.

 

 

 

Ali sem nor,  če grem na psihoterapijo?


Psihoterapija je kot metoda zdravljenja  primerna le tam, kjer so še ohranjene zmožnosti samoraziskovanja in samospreminjanja, kar pa pomeni, da je primerna skoraj za vsakogar.  V resnici spoznanje, da imamo težave in odločitev za pomoč pomeni, da se dobro zavedamo realnosti, kar je ravno obratno od »norosti«, ki pomeni izgubo stika z realnostjo. 

 

 

 

 

 

 

Ali mi psihoterapija lahko poslabša stanje?

 

Občasno se simptomi, zlasti na začetku,  res lahko stopnjujejo,  ker v več zornih kotov osvetljujemo globino problema, kar je lahko tudi težko in boleče. Ko pa pacient in terapevt zgradita dober in varen odnos,  se doživljanje običajno prične umirjati. 

 

 

 

 

 

 

 

Ali lahko psihoterapija  potegne najslabše z mene?


Psihoterapevt hkrati z osvetljevanjem globine problema ves čas podpira zmožnosti pacienta za soočanje z neprijetnimi občutki, tako da je pacient ob soočenju z manj želenimi spomini,  predstavami in občutki ustrezno opolnomočen.

 

 

 

 

Kako bom vedel, ali psihoterapija pri meni učinkuje?


Vsak pacient zagotovo opazi izboljšanje, saj se začne sčasoma bolje počutiti in drugače, bolj suvereno,  delovati v svojem življenju in odnosih. 

 

 

 

 

 

Zakaj je potrebno toliko časa za rezultate? Ne bi šlo hitreje?


Za prave spremembe je potrebno veliko časa, saj  so te lahko trajne le takrat, ko se spremeni struktura  pacientovih možganov. To pa je dolgotrajen proces. 

Kaj pomeni sprememba zame?


Spremembe se v psihoterapiji odslikavajo v realnih življenjskih situacijah in psihoterapevt vedno usmerja pacienta tudi v razrešitev aktualnih problemov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali mi lahko terapevt vsili spremembe osebnosti, ki jih sam ne želim?

 

Vsak se spreminja prostovoljno, tako in  toliko, kolikor se sam odloči. Terapevt na noben način ne more vnesti sprememb, ki jih pacient noče.

 

Ali bom postal odvisen od terapevta?


Psihoterapija ni mogoča, če se ne zgradi čustvena navezanost na terapevta,  kar pa ne pomeni tudi odvisnosti od njega.   Zaključevanje psihoterapevtskega odnosa je pomemben in ključen sestavni del psihoterapije, zato je ta skrb povsem odveč.

 

Ali mi terapevt lahko vnaprej pove, koliko časa bo terapija trajala in kakšna bo uspešnost rezultata?


Tega ni mogoče vnaprej napovedati, saj so spremembe odvisne od več dejavnikov, od katerih so ključni motiviranost in vztrajnost pacienta, njegova kapaciteta za spremembe ter izgradnja terapevtskega delovnega  odnosa. 

 

 

 

 

Kakšna je uspešnost psihoterapije?


Podatki kažejo, da skoraj dve tretjini pacientov doseže pomembno izboljšanje v življenjskem funkcioniranju in počutju, tretjina pa spelje celovito prestrukturiranje osebnosti.  Pri manjšem deležu pacientov pa psihoterapija ne učinkuje.

 

 

 

 

 

Ali ima psihoterapija stranske učinke?


Ima, kot vsako zdravilo. Najpogostejši so občasna kratkotrajnejša poslabšanja simptomov,  nekateri neprijetni občutki (jeza, žalost…), kakor tudi spremembe medosebnih odnosov, katerih smer ni mogoče vedno vnaprej napovedati. 

 

Po čem se terapevt loči od laika?


V ustreznih kompetencah in usposobljenosti, da zmore prepoznati naravo in globino problema tako, da lahko psihoterapevtske intervencije oblikuje tako, da pacient gradi lastne sposobnosti in samostojnost.

 

 

 

 

 

Kako me vidi terapevt?


Skoraj praviloma terapevt vidi pacienta v boljši luči, kot pacient doživlja samega sebe. Pacienta vidi bolj realno, predvsem pa je pozoren na skrite vire v pacientu, ki jih ves čas terapije spravlja v ospredje.

 

 

 

Kaj v psihoterapiji zdravi in prinaša spremembe?

 

Zdravi predvsem dolgotrajen varen odnos med terapevtom in pacientom ter pacientovo aktivno vnašanje sprememb v svoje življenje - delovanje in odnose.

 

Pričakovanje:  

Terapevt me bo ves čas vodil in mi svetoval.

 

Terapevt vodi proces terpije, ne usmerja pa življenja pacienta.
 

 

 

 

 

Pričakovanje:

Terapevt ve, kaj je dobro zame.

 

Psihoterapevt skozi odnos in ustrezne intervencije spodbuja aktivno prepoznavanje lastnih potreb in želja, da se jih pacient sam nauči zavedati in ustrezno zadovoljevati. Pacient je vedno tisti, ki postavlja cilje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pričakovanje:

Terapevt me bo ves čas umirjal in tolažil.


V začetni fazi psihoterapije je terapevt predvsem razumevajoč in nudi zadostno oporo, ki je potrebna da skupaj s pacientom zgradita varen in zaupen delovni odnos. Vsaka faza psihoterapije od pacienta zahteva več lastnega angažiranja in prenašanja realnih stresnih obremenitev.

 

 

 

 

 

Pričakovanje:

O svojih problemih bi se rad samo malo pogovoril


Pogovor o problemih ni psihoterapija. Včasih marsikdo res potrebuje malo spodbude, dovoljenje ali nasvet, vendar to ni psihoterapija. Tovrstne razjasnitve in pomiritve so lahko dobrodošle, navadno pa nimajo dolgoročnega učinka, saj uvid v problem še ne pomeni razrešitve vzroka problema.  

 

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis