Kaj je osebnost?

 

 

 

Osebnost


Izraz osebnost izhaja iz grške besede "persona", ki pomeni "maska".


 V psihologiji razumemo osebnost kot celostni vzorec relativno trajnih značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo med seboj. 
  
Bistveni sestavini osebnosti sta relativna trajnost in pa individualnost, to kar nas razločuje med seboj. Osebnostne značilnosti so tiste, ki se pojavljajo dosledno ne glede na okoliščine.

 

Osebnost pa je tisto, ki določa, da se različni posamezniki različno odzivajo na iste situacije in da se isti posamezniki odzivajo podobno na različne situacije.

Osebnostne meje


Pogosto slišimo ali damo nasvet: Postavi meje, nauči se reči ne!  Osebnostne meje večkrat enačimo s pravili, kakšno je za nas sprejemljivo ali razumno vedenje drugih do nas. Taka pravila bolj ali manj jasno in uspešno sporočamo drugim.


Pojem osebnostne meje pa je precej širši od vprašanja, kako se ubraniti pred nesprejemljivi vedenjem ali zahtevami drugih.

Kot vsaka kompleksna celota ima tudi osebnost svoje meje. Te ločujejo osebnost od okolja in tudi posamezne vidike in elemente osebnosti med seboj.

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis