Pozno otroštvo in adolescenca

Otrok 6. do 12. leto
Otrok se predvsem navezuje na vrstnike, zlasti na istospolne, čeprav se v tem času pojavljajo tudi prve osnovnošolske ljubezni.

Z vstopom v šolo se pojavi težnja po priznanju, otroci so delavni in iščejo priznanje.

Občutek manjvrednosti se pojavi, če starši in učitelji tega ne nagradijo z vzpodbudami.
Otrokovo identiteto namreč določa »to, kar se nauči in zmore«.

Če postane iskanje priznanja osnovni motiv, se namesto ustvarjalnosti razvije konformistična identiteta, tak otrok in kasneje odrasli potrebuje zunanjo vzpodbudo za aktivnost namesto lastne motivacije.


Mladostnik 12 do 18 let
Hormonske spremembe ob telesnem zorenju v zgodnji puberteti pa se spet potegnejo na plan uporništvo in preizkušanje meja.

Najpomembnejše socialne vezi začne mladostnik ustvarjati z vrstniki in nekateri strokovnjaki menijo, da v obdobju pubertete in adolescence mladostnik ponovi proces od simbioze do separacije, vendar z vrstniki.

Oblikovati mora osebno, spolno in poklicno identiteto, sicer se lahko izgublja v zmedi in konfuznosti.

Svoje nove vloge in naloge mora uskladiti med seboj. Značilno je iskanje ljudi, vzorov, ki naj bi jim sledil in občutek zbeganosti, zmedenosti, kadar ne pride do uskladitve in se ne more se odločiti med identitetnimi vlogami. V tem obdobju je pomembno tudi preverjanje mesta in vrednosti v vrstniških skupinah.
Če se je mladostnikova samopodoba do vstopa v puberteto oblikovala skladno in pozitivno, bo tudi to viharno obdobje premostil brez hudih kriz.

Če pa temu ni tako, pogosto vzame mladostniško klapo kot svojo referenčno skupino, ki mu dalje identiteto, zaradi česar izgubi še tisto male lastne individualnosti in identitete, se simbiotično zlije z njo.

Namesto da bi se razvijal kot osebnost skozi lastne interese in motivacijo ter aktivnost, sebe in svoje življenje nekritično podredi skupini.

Če pa uspe speljati proces diferenciacije, ta poteka istočasno na dveh ravneh – izstopa iz družine, z vrstniki pa bo oblikoval različno intimne odnose – prijateljske, kolegialne, ljubezenske… To mu omogoči končno oblikovati integrirano predstavo o sebi.

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis