Program

 
  Naš najpomembnejši strokovni kapital so lastne raziskave, izsledke pa sproti vključujemo v svoje psihoterapevtsko in svetovalno delo ter izobraževalne programe.
                  Raziskave

Lastno raziskovalno delo o sindromu izgorelosti povečuje najpomembnejši kapital našega inštituta – strokovno znanje. Izsledke objavljamo v strokovnih in poljudnih publikacijah ter na strokovnih srečanjih in jih sproti prenašamo v svoje praktično preventivno, terapevtsko in izobraževalno delo s posamezniki in podjetji
                  Psihoterapija

Naše storitve s področja psihoterapije in psihološkega svetovanja so namenjena odraslim – posameznikom in parom, ki želijo spoznavati, spreminjati in razvijati sebe ter svoje odnose z bližnjimi. Cilj tega procesa je odpraviti težave in motnje in tako povečati kvaliteto življenja.

Veljamo pa tudi za vodilne strokovnjake za psihoterapevtsko pomoč žrtvam izgorelosti.
                 Svetovanje

Svetovanje podjetjem je usmerjeno na prepoznavanje vzrokov za izčrpavanje zaposlenih ter izbiro ustreznih intervencij za preprečevanje izgorelosti (burnout) ali delovne izčrpanosti (wornout) ter za povečevanje zavzetosti in učinkovitosti zaposlenih.
 Coaching

Coaching je interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo posameznikom in podjetjem, organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov.
                 Človeški dejavniki
 
So transdiciplinarno znanstveno področje, ki se ukvarja z varnim in učinkovitim delovanjem organizacije, posameznika, učinkovito interpersonalno komunikacijo, odnosom med človekom in strrojem (računalnikom, robotom), izobraževanjem, interveniranjem in promoviranjem kulture varnosti in učinkovitosti.
                  Izobraževanje

Pripravljamo seminarje in delavnice za prepoznavanje, preprečevanje in zmanjševanje učinkov sindroma izgorelosti in delovne izčrpanost, kakor tudi take, ki so namenjeni osebnostni rasti ter povečevanju kvalitete življenja.

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis