Psihosomatika / Kokaljevi dnevi

A. Pšeničny
10. Kokaljevi dnevi, 9.–10. april 2010, Kranjska Gora

ZAKAJ PSIHOSOMATSKEGA PACIENTA POSLATI TUDI K PSIHOTERAPEVTU?
Biopsihosocialni model zdravja in bolezni

Biopsihosocialni model zdravja in bolezni predpostavlja, da na nastanek, izbruh in potek bolezni sovplivajo biološki, psihološki in socialni dejavniki; pri tem je pomembna tako posameznikova trenutna situacija (njegove biopsihosicialne razmere) kot tudi njegove razvojne biopsihosocialne posebnosti.
Psihosomatske bolezni so motnje v funkcioniranju posameznih organov ali organskih sistemov, ki nastajajo predvsem zaradi disfunkcionalne psihične organizacije oziroma neuspešnosti obrambnega sistema, ko se nakopičena tesnoba razbremenjuje skozi vitalne organe. MKB-10 jih opiše kot zdravstvene motnje, pri katerih "domnevamo, da so psihološki ali vedenjski vplivi imeli pomembno vlogo v etiologiji telesnih motenj".

Zato je psihosomatska medicina interdisciplinarno področje (psihiatrija, psihologija, nevrologija, kirurgija, psihonevroimunologija, dermatologija, alergologija ...), ki obravnava vpliv socialnih, psiholoških in vedenjskih dejavnikov na telesne procese in subjektivno blagostanje. Psiholog obravnava duševno komponento telesne bolezni.

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis