Delo preko meja

 
0manager.jpg

K.Kolman
Manager
, julij 2012

DELO PREK VSEH MEJA. JE RES POTREBNO IN KORISTNO?

Dandanes si mnogi menedžerji si ne morejo privoščiti, da bi ugasnili svoj službeni telefon. Njihovo poslovno in zasebno življenje je tesno prepleteno. Strokovnjaki menijo, da s tem ni nič narobe, če gre za zavzetost za delo in ne za deloholizem. Ta namreč ne koristi podjetju, pač pa celo povišuje stroške in utegne imeti za podjetje celo pogubne posledice.

 

Preberite več v članku …

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis