Delo in počitek

M. Begič
Delavska enotnost, 28. maj 2009

DELU SMO BOLJE KOS SPOČITI
Človeka določa njegova duhovna, socialno-politična in kulturna plat. Določa in gradi ga tudi delo, to, da je tudi "homo faber". Sistem organiziranega dela se nenehno – in v zadnjih letih vse opazneje –, spreminja. Kot pravi psihologinja Andreja Pšeničny, je "sistem zaposlovanja, kakršnega smo poznali do sedaj, temeljil na standardizaciji vseh glavnih dimenzij: na standardizirani delovni pogodbi, standardiziranem delovnem mestu in delovnem času. Meje med delom in 'nedelom' so bile jasno začrtane ter časovno in prostorsko opredeljene, prav tako ločnice med brezposelnostjo in zaposlenostjo."

 

Preberite več v članku…

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis